Jak sprawdzić zdolność kredytową do kredytu gotówkowego?

Jak sprawdzić zdolność kredytową do kredytu gotówkowego?

30.09.2023 (17:09) Katarzyna Zuba Komentuj teraz!

Planujesz ubiegać się o kredyt gotówkowy w konkretnej kwocie? To, czy bank faktycznie Ci ją pożyczy, zależy od Twojej zdolności kredytowej. Pod pojęciem tym kryje się bowiem nic innego jak finansowe możliwości spłaty danego zobowiązania. Dowiedz się więc, jak sprawdzić zdolność kredytową na kilka sposobów i przekonaj się, czy masz szansę na kredyt gotówkowy.

Bank rozpatrując Twój wniosek o kredyt gotówkowy, w pierwszej kolejności sprawdzi Twoją zdolność kredytową. Jeśli bowiem nie masz jej w odpowiedniej wysokości, nie dostaniesz wcale kredytu lub bank udzieli Ci go w znacznie niższej kwocie, niż oczekiwałeś. Jeszcze przed ubieganiem się o kredyt warto więc samodzielnie oszacować swoją zdolność kredytową, aby uniknąć rozczarowania. Powinieneś też wiedzieć, jak ją ewentualnie poprawić, gdy okaże się zbyt niska do zaciągnięcia zobowiązania.

Czym jest zdolność kredytowa?

Na początku warto sprecyzować, co to jest zdolność kredytowa. Wyjaśnienie tego pojęcia znajdziemy przede wszystkim w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Zgodnie z art. 70 tego aktu prawnego zdolnością kredytową jest po prostu „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Przekładając to na bardziej „ludzki” język, jest to więc nic innego jak możliwości finansowe do regulowania rat kredytowych.

Załóżmy więc, że będziesz wnioskować np. o kredyt gotówkowy w kwocie 20 tys. zł z okresem spłaty 4 lata, którego miesięczna rata wynosi 520 zł. Jeśli bank uzna, że stać Cię na jej regulowanie przez cały okres trwania umowy, to znaczy, że masz zdolność kredytową do zaciągnięcia takiego zobowiązania.

Pod pojęciem zdolności kredytowej często rozumie się także maksymalną kwotę kredytu, jaką można otrzymać przy określonym poziomie dochodów i wydatków. W istocie bowiem właśnie od tego głównie zależy zdolność kredytowa – im więcej z wynagrodzenia zostaje nam wolnych środków na spłatę rat, tym większą kwotę kredytu możemy otrzymać. Właśnie dlatego nie można jednoznacznie określić, ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt. Na zdolność kredytową wpływ mają bowiem także zobowiązania, a więc np. raty innych pożyczek, czy też koszty utrzymania.

W jaki sposób bank sprawdza zdolność kredytową?

Banki oceniają zdolność kredytową na podstawie wielu danych – zarówno tych ilościowych, jak i jakościowych.

Analiza ilościowa polega głównie na ustaleniu relacji sumy miesięcznych zobowiązań kredytobiorcy do jego dochodów netto, czyli wskaźnika DTI. Każdy bank określa w sposób indywidualny jego maksymalną dopuszczalną wysokość, a więc np. w jednej instytucji nie może on przekraczać 50%, a w innej może sięgać nawet 70%. Co to oznacza? Że w tym pierwszym przypadku przy zarobkach 5000 zł łączna suma Twoich zobowiązań (razem z ratą wnioskowanego kredytu) nie mogłaby być wyższa niż 2500 zł, a w tym drugim mogłaby wynieść nawet 3500 zł. W banku stosującym wyższy wskaźnik DTI miałbyś zatem szanse zaciągnąć wyższe zobowiązanie.

Analiza jakościowa skupia się natomiast bardziej na ocenie ryzyka udzielenia kredytu danemu kredytobiorcy. Bank bierze przy niej pod uwagę m.in.:

 • wiek,
 • stan cywilny,
 • wykształcenie,
 • wykonywany zawód i staż pracy,
 • status majątkowy,
 • historię kredytową, zwłaszcza terminowość w regulowaniu dotychczasowych zobowiązań.

Warto też pamiętać, że w kontekście ryzyka kredytowego dla banku znaczenie ma też źródło dochodów kredytobiorcy. Może być nim m.in. umowa o pracę, umowa zlecenia lub o dzieło, a także renta lub emerytura. Ważne, by takie źródło zapewniało regularne dochody przez okres spłaty zobowiązania.

Jak sprawdzić zdolność kredytową do kredytu gotówkowego?

Swoją zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu gotówkowego możesz sprawdzić na kilka sposobów. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega każdy z nich.

Bezpośrednio w banku

Jak już wiesz, każdy bank ocenia zdolność kredytową za pomocą własnych algorytmów, dlatego poszczególne instytucje mogą Ci zaproponować kredyt gotówkowy w zupełnie innej wysokości. Zatem jak sprawdzić zdolność kredytową w PKO BP, ING Banku Śląskim lub mBanku?

Najprościej udać się bezpośrednio do instytucji, w której chcesz zaciągnąć zobowiązanie i poprosić o wstępne wyliczenie zdolności kredytowej. Pamiętaj jednak, że bank poda Ci jedynie jej szacunkową wysokość. Do precyzyjnego ustalenia Twojej zdolności kredytowej będzie bowiem potrzebował oficjalnego wniosku kredytowego oraz dokumentów potwierdzających dochody.

U doradcy kredytowego

Swoją zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu gotówkowego możesz także sprawdzić u niezależnego doradcy kredytowego. Taki specjalista zazwyczaj zna algorytmy poszczególnych banków, dlatego od razu powie Ci, w której instytucji masz szansę otrzymać najwyższą kwotę kredytu. Pomoże Ci również wypełnić wniosek kredytowy, jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z jakiejś oferty.

Dowiedz się więcej: Ile się czeka na kredyt gotówkowy?

Z wykorzystaniem Analizatora Kredytowego BIK

Jeśli masz założone konto na stronie Biura Informacji Kredytowej, możesz skorzystać ze specjalnego narzędzia do oceny zdolności kredytowej, czyli tzw. Analizatora Kredytowego BIK. Dzięki niemu dowiesz się, czy stać Cię na kredyt gotówkowy w danej wysokości oraz poznasz swoją ocenę punktową BIK, od której w dużej mierze zależą szanse na otrzymanie finansowania.

Jak sprawdzić zdolność kredytową w BIK? Aby skorzystać z Analizatora Kredytowego, musisz najpierw zamówić raport o sobie, który kosztuje 49 zł. Potem w ciągu maksymalnie 7 dni należy zalogować się do serwisu BIK i uruchomić Analizator Kredytowy. Po podaniu w nim danych na temat swoich dochodów, wydatków oraz liczby osób na utrzymaniu, otrzymasz od razu informację o swoich szansach na otrzymanie danego kredytu.

Samodzielnie wykorzystując kalkulator zdolności kredytowej

Na koniec podpowiemy Ci, jak sprawdzić zdolność kredytową za darmo i w najprostszy z możliwych sposobów, bo nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy w tym celu znaleźć wiarygodny kalkulator zdolności kredytowej online i samodzielnie dokonać jej oszacowania. Taki kalkulator ma postać prostego formularza, w którym trzeba wpisać następujące informacje:

 • wysokość miesięcznych dochodów netto,
 • sumę miesięcznych rat innych kredytów i pożyczek,
 • łączne koszty utrzymania,
 • planowany okres spłaty kredytu gotówkowego,
 • oprocentowanie kredytu (opcjonalnie).

Na podstawie powyższych danych kalkulator zdolności kredytowej wyliczy maksymalną kwotę kredytu gotówkowego, o jaką możesz się ubiegać przy danym okresie spłaty zobowiązania. Będzie to również jedynie szacunkowa kwota. Jednak na jej podstawie zorientujesz się, czy masz w ogóle szanse zaciągnąć zobowiązanie w oczekiwanej wysokości.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową do kredytu gotówkowego?

Wiesz już, jak sprawdzić zdolność kredytową, ale powinieneś też wiedzieć, jak ją poprawić, gdy okaże się zbyt niska do zaciągnięcia kredytu gotówkowego. W takiej sytuacji chcąc zwiększyć swoje możliwości kredytowe, warto przede wszystkim:

 • pospłacać inne zobowiązania kredytowe,
 • zlikwidować limity kredytowe w rachunku i na kartach,
 • postarać się o wyższe dochody,
 • wnioskować o możliwie najtańszy kredyt gotówkowy – przy niższych kosztach kredytowania w ramach tej samej raty pożyczysz większą kwotę gotówki,
 • rozważyć dłuższy okres spłaty zobowiązania – dzięki temu możesz podnieść zdolność kredytową nawet o kilkadziesiąt tysięcy, ale pod warunkiem że masz zapewnione źródło dochodów na kilka lat wprzód.

Pamiętaj też, że Twoje szanse na kredyt gotówkowy może obniżyć negatywna historia kredytowa. Unikaj więc opóźnień w spłacie innych zobowiązań, a także zbyt częstego sięgania po pożyczki. W przeciwnym razie nawet wysokie dochody mogą nie wystarczyć, by bank zgodził się udzielić Ci finansowania.

Komentarze (0)