Czy można zawiesić ratę kredytu gotówkowego?

Czy można zawiesić ratę kredytu gotówkowego?

25.09.2023 (14:24) Katarzyna Zuba Komentuj teraz!

Dzięki rządowej ustawie możliwość odroczenia rat kredytowych mają dzisiaj zapewnione osoby spłacające kredyty hipoteczne. Niestety rządzący nie przewidzieli, że problem z regulowaniem rat może się pojawić także przy innego rodzaju zobowiązaniach. Czy zatem możliwe jest zawieszenie rat kredytu gotówkowego? Jak najbardziej, ale w każdym banku odbywa się to na innych zasadach.

Zaciągając kredyt gotówkowy, należy się zobowiązać do terminowego regulowania comiesięcznych rat kredytowych, zgodnie z harmonogramem. W okresie trwania umowy mogą się jednak wydarzyć różne sytuacje, które uniemożliwią wywiązanie się z tego zobowiązania. Przykładem może być nagłe obniżenie dochodów z powodu choroby, czy też konieczność poniesienia innych pilnych wydatków. Czy w takiej sytuacji bank pozwoli nam na zawieszenie rat kredytu?

Na czym polega zawieszenie rat kredytu?

Pojęcie zawieszania rat kredytu oznacza nic innego jak możliwość odroczenia w czasie konieczności ich spłaty. W nomenklaturze bankowej często nazywa się to także wakacjami kredytowymi, ponieważ w istocie dzięki nim kredytobiorca może odpocząć od regulowania zobowiązania.

W ramach wakacji kredytowych można zawiesić pełną ratę kapitałowo-odsetkową. Potem bank może ją dodać do harmonogramu, czego efektem będzie wydłużenie okresu spłaty kredytu. Innym rozwiązaniem jest doliczenie zawieszonej kwoty raty proporcjonalnie do pozostałych rat, które z oczywistych względów będą wyższe od tych dotychczasowych. Standardowo w okresie zawieszenia rat kredytu bank nalicza odsetki, dlatego w efekcie całkowity koszt kredytu może wzrosnąć.

Nieco innym rozwiązaniem jest karencja w spłacie kredytu. Polega ona bowiem na tym, że zawieszeniu podlega wyłącznie część kapitałowa raty. Kredytobiorca musi zatem w okresie karencji spłacać wyłącznie odsetki. Jest to jednak rozwiązanie stosowane głównie przy kredytach hipotecznych, zwłaszcza tych zaciąganych na budowę domu lub zakup mieszkania w budowie od dewelopera.

Sprawdź, jak obliczyć ratę kredytu gotówkowego!

Jak wygląda zawieszenie rat kredytu hipotecznego w ramach rządowych wakacji kredytowych?

Jak wspomnieliśmy na początku, z zawieszenia rat mogą korzystać we wszystkich bankach kredytobiorcy hipoteczni. Możliwość taką zapewniła im specjalna ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. dotycząca pomocy kredytobiorcom. Rządowe wakacje kredytowe zostały bowiem wprowadzone wskutek podwyżek stóp procentowych, które spowodowały gwałtowny wzrost rat kredytów hipotecznych.


Ustawowe wakacje kredytowe są wyjątkowo przyjazne dla kredytobiorców. Przede wszystkim dlatego, że zapewniły one możliwość zawieszenia w sumie aż 8 rat kredytowych – czterech w 2022 roku i czterech w roku 2023. Ponadto są one bezpłatne, a więc nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi odsetkami. Czy na takie korzyści mogą liczyć osoby spłacające kredyty gotówkowe?

Czy możliwe jest zawieszenie rat kredytu gotówkowego?

Ustawowe zawieszenie rat kredytu gotówkowego nie jest obecnie możliwe. Można było z niego skorzystać w czasie pandemii koronawirusa, o ile miało się kredyt zaciągnięty przed 13 marca 2020 r. i utraciło pracę lub główne źródło dochodów z powodu Covid-19.

Aktualnie więc na wakacje kredytowe w przypadku kredytu gotówkowego można liczyć głównie w ramach oferty danego banku. Jak się okazuje, poszczególne instytucje proponują w tym zakresie różne rozwiązania. Przykładowo, w mBanku można wnioskować o odroczenie w spłacie części kapitałowej raty kredytu gotówkowego na okres od 1 do 3 miesięcy. Z kolei w Santander Bank Polska można wnioskować o przełożenie spłaty jednej pełnej raty.

Co ważne, większość banków dopuszcza też możliwość wnioskowania o zawieszenie rat w ramach restrukturyzacji kredytu. Jest to procedura umożliwiająca zmianę warunków spłaty zobowiązania z powodu problemów finansowych. Takie problemy trzeba zatem udowodnić, dostarczając do banku np. aktualne zaświadczenie o zarobkach, z którego wynika spadek dochodów, czy też dokument potwierdzający utratę pracy.

Masz kłopoty z zadłużeniem? Sprawdź, jak wyjść z długów!

Kto może skorzystać z zawieszenia raty kredytu?

Na zawieszenie rat kredytu mogą liczyć przede wszystkim ci kredytobiorcy, którzy do tej pory terminowo regulowali swoje zobowiązanie. Warto tutaj mieć świadomość, że z tego względu w wielu bankach o wakacje kredytowe można się ubiegać dopiero po terminowej spłacie kilku rat np. 6 lub 12.

Co więcej, można wnioskować wyłącznie o zawieszenie raty, której termin płatności jeszcze nie minął według harmonogramu. Zasada ta dotyczy także osób, które popadły w kłopoty finansowe i chcą z tego powodu wnioskować o restrukturyzację kredytu.

Kiedy warto zawiesić ratę kredytu gotówkowego?

Zawieszenie rat kredytu wydaje się atrakcyjnym sposobem na chwilowe odciążenie domowego budżetu. Warto jednak pamiętać, że nie każde wakacje kredytowe są korzystne. O ile bowiem te ustawowe są darmowe, o tyle te standardowe mogą skutkować zwiększeniem całkowitych kosztów kredytu.

Z rozwiązania warto więc korzystać faktycznie w sytuacji podbramkowej, gdy z jakichś powodów wiadomo, że będzie problem z uzbieraniem pełnej kwoty na pokrycie comiesięcznego zobowiązania. Takie zawieszenie raty za zgodą banku w takim przypadku będzie bowiem lepsze niż opóźnienie w jej płatności, które wiąże się już ze znacznie poważniejszymi konsekwencjami.

Zawieszenie rat jest też rozwiązaniem doraźnym. W przypadku długofalowych problemów finansowych lepiej pomyśleć np. o kredycie konsolidacyjnym pozwalającym na trwałe obniżenie rat lub o wspomnianej wyżej restrukturyzacji zobowiązania.

Komentarze (0)