Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt

08.04.2021 (15:57) Paweł Łaniewski Komentuj teraz!

Zaciąganie nowych zobowiązań w banku wiąże się przede wszystkim z koniecznością zapewnienia odpowiedniej zdolności kredytowej. Wiele osób zastanawia się przy tym, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt.

Trafiające każdego miesiąca na konto zarobki to oczywiście jeden z podstawowych czynników decydujących o możliwościach domowego budżety. Są one również podstawą oceny zdolności kredytowej, a więc kwoty, jaką bank będzie w stanie udzielić kredytobiorcy na określonych warunkach. W dużym uproszczeniu zasada jest prosta: im więcej zarabiasz, tym większymi środkami dysponujesz, a więc – przynajmniej teoretycznie – możesz radzić sobie również ze spłatą wyższego zadłużenia. Oczywiście w rzeczywistości zależność jest bardziej skomplikowana, a na zdolność kredytową mają także wpływ m.in. inne zadłużenia czy ponoszone wydatki. Warto jednak przekonać się, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt. Przy okazji trzeba mieć jednak świadomość, że poszczególne instytucje w różny sposób podchodzą do tego zagadnienia, a aby dostać kredyt, trzeba także posiadać źródło dochodów, które będzie uznane przez bank.

Ile trzeba zarabiać, aby dostać kredyt? Kwestia typu produktu

Oczywiście każda osoba doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo zróżnicowany jest rynek oferowanych przez banki kredytów. Te różnią się zarówno ze względu na cel, na jaki udzielane są środki, jak i kwoty, olbrzymią rolę odgrywa również okres spłaty. Zdolność kredytowa wymagana do zaciągnięcia kredytu gotówkowego na niższą kwotę i krótki okres spłaty będzie zdecydowanie niższa od tej, którą powinien posiadać klient banku zainteresowany ofertą kredytów hipotecznych. Szanse na otrzymanie środków zależą przy tym również od źródła osiąganych dochodów oraz ich stabilności. Jednak o ile kredyty gotówkowe udzielane są na bardziej liberalnych warunkach, zakup mieszkania przy wsparciu kredytu hipotecznego będzie zdecydowanie bardziej wymagający. Zarobki są przy tym wyłącznie jednym z wielu czynników określających zdolność kredytową konsumenta. Warto spojrzeć na cały proces szerzej i dowiedzieć się, jak w łatwy sposób zwiększyć swoją wiarygodność w oczach banku.

Warunki kredytu mają znaczenie

Jak widać, w każdym przypadku pod uwagę należy brać nie tylko zarobki i czynniki powiązane z sytuacją materialną klienta, ale również szczegóły konkretnego zobowiązania. Bankowi analitycy zwrócą uwagę przede wszystkim na to, jak będzie prezentować się:

 • kwota kredytu: im wyższa, tym wyższa musi być również zdolność kredytowa klienta, co wpływa w oczywisty sposób na oczekiwane zarobki,
 • okres spłaty: krótki okres spłaty wprawdzie pozwala na obniżenie całościowych kosztów zobowiązania, jednak wiąże się również ze zdecydowanie wyższymi ratami. Wobec tego bank będzie oczekiwał wyższej zdolności kredytowej, co może przełożyć się na oczekiwany poziom zarobków,
 • rodzaj oprocentowania: wyższą zdolność kredytową muszą posiadać również kredytobiorcy, którzy wybiorą oprocentowanie stałe zamiast standardowego oprocentowania zmiennego. Wobec tego poziom ich zarobków będzie musiał być zdecydowanie wyższy,
 • typ rat: podobna zależność dotyczy typu rat. Standardowe równe raty oznaczają co prawda wyższe koszty, jednak w pierwszym okresie spłaty będą niższe od rat malejących. Wobec tego inaczej będzie prezentować się również podejście do zarobków kredytobiorcy.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to nie bez przyczyny jedno z najchętniej zaciąganych zobowiązań. Umożliwia łatwe i szybkie pozyskanie środków na dowolny cel niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sam kredyt gotówkowy, należący do gamy kredytów konsumenckich, jest jednak bardzo zróżnicowany. Umożliwia pozyskanie zarówno stosunkowo niskich środków na krótki okres spłaty, jak i zdecydowanie większego finansowania. To, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt, zależy więc przede wszystkim od tego, na jaką kwotę będzie opiewał. Banki stosują przy tym różne wzory na zdolność kredytową. W dużym uproszczeniu zależy ona jednak od tego, jakimi „wolnymi” środkami dysponuje kredytobiorca. To, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy, może prezentować się więc w następujący sposób.

Warunki otrzymania kredytu gotówkowego: przykłady

W obliczeniach przyjmujemy, że kredyt wiąże się ze stałym oprocentowaniem w wysokości 10%. Okres spłaty wynosi natomiast 48 miesięcy:

 • klient zarabia 2061,67 zł netto (równowartość pensji minimalnej netto w 2021 roku). Co miesiąc wydaje przy tym 1500 zł na czynsz mieszkania i pozostałe koszty życia. Na takich zasadach może wobec tego uzyskać ok. 22 000 zł. Miesięczna rata będzie wynosić przy tym 562,00 zł.
 • przyszły kredytobiorca zarabia na rękę średnią krajową (według danych z września 2020 roku), a więc 3 830,34 zł. Biorąc pod uwagę, że ponosi koszty takie same jak we wcześniejszym przypadku, zarobki pozwolą mu na uzyskanie 60 tysięcy złotych. Rata będzie natomiast wynosić ok. 1500 zł.
 • Osoba, która zarabia netto 5000 zł, a jej stałe wydatki plasują się na poziomie 2000 zł, może liczyć na takich zasadach na kredyt gotówkowy w wysokości 78 000 zł. Raty kredytu będą przy tym wynosić 2000 zł miesięcznie.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?

Oczywiście kredyt hipoteczny wiąże się z innymi warunkami. Przede wszystkim kredytobiorca może liczyć na zdecydowanie niższe koszty zobowiązania. Zdolność kredytowa wymagana do zaciągnięcia zobowiązania powinna być wobec tego wysoka, jednak z drugiej strony możliwe staje się uzyskanie zdecydowanie większych kwot i dłuższych okresów spłaty. Sama procedura jest przy tym bardziej skomplikowana, wobec czego należy przygotować się do całego procesu i spełnić wiele warunków banku.

Przykładowy klient chce zaciągnąć kredyt hipoteczny na okres 30 lat. Oprocentowanie to natomiast 3,5%.

 • Osoba zarabiająca 2061,67 zł netto i wydająca co miesiąc 1500 zł będzie mogła uzyskać nawet 150 000 zł kredytu, wysokość raty to natomiast niecałe 600 zł.
 • Konsument, który otrzymuje co miesiąc pensję netto w wysokości 3 830,34 zł potencjalnie może uzyskać nawet 340 000 zł, wysokość raty będzie natomiast plasować się na poziomie ok. 1500 zł.
 • Osoba otrzymująca 5000 zł i wydająca co miesiąc na życie 2000 zł mogłaby liczyć nawet na 445 tysięcy kredytu. Wysokość zakładanej raty to natomiast 2000 zł.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Wysokość zarobków to nie jedyny czynnik wpływający na zdolność kredytową potencjalnego klienta banku. Należy mieć świadomość, że nawet stosunkowo wysokie wpływy nie zawsze zapewnią otrzymanie finansowania. Wynika to ze złożoności procedury, jaką jest ocena zdolności kredytowej. Procedury różnią się przy tym w zależności od banku i jego polityki w tym zakresie. Lista najważniejszych czynników jest jednak zbliżona. Warto więc zwrócić na nie uwagę jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt:

 • koszty utrzymania: oczywiście liczy się nie tylko to, jak prezentują się zarobki, ale również jak wyglądają koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Im wyższe płatności z tytułu np. czynszu czy innych opłat, tym trudniej otrzymać kredyt na wyższą kwotę.
 • historia kredytowa: bank w każdym przypadku analizuje także dotychczasowe działania klienta na rynku kredytów i pożyczek. Dobra historia kredytowa to większa gwarancja spłaty kredytu na ustalonych warunkach.
 • staż pracy: doświadczenie zawodowe ma duże znaczenie, zwłaszcza jeżeli kwota kredytu jest wysoka, a okres spłaty długi. Pozwala to ograniczyć ryzyko związane np. z utratą źródła dochodu.
 • sytuacja rodzinna: liczba osób na utrzymaniu w znaczący sposób wpływa na możliwości finansowe. Z drugiej strony przekłada się również na niższą skłonność do podejmowania ryzyka.
 • inne zobowiązania: dochowanie warunków spłaty kredytu może być trudne, jeżeli klient spłaca w tym samym czasie inne zobowiązania. Pod uwagę bierze się przy tym zarówno kredyty i pożyczki, jak i karty kredytowe czy limity w rachunku.

Liczy się także źródło dochodu

Otrzymanie kredytu będzie uzależnione od spełnienia warunków banku. Te regulują jednak nie tylko wysokość zarobków, ale również źródło dochodu oraz relację z pracodawcą. Banki najchętniej udzielają większych zobowiązań osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Szczególnie premiowane są przy tym umowy o pracę na czas nieokreślony, ponieważ są najlepszą gwarancją stałości zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że kredytu nie uzyskają osoby zatrudnione na czas określony lub na podstawie umów cywilnoprawnych. W ich przypadku zarobki mogą być jednak przeliczone po mniej korzystnych stawkach. Jak widać, nie zawsze trzeba zarabiać dużo, aby móc liczyć na kredyt. Warto przy tym poznać ofertę konkretnej instytucji, aby przekonać się, co może zaproponować.

Komentarze (0)