Historia kredytowa. Jak sprawdzić BIK?

Historia kredytowa. Jak sprawdzić BIK?

13.04.2021 (15:15) Paweł Łaniewski Komentuj teraz!

Historia kredytowa odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wnioskowania o kredyt w banku. Sięga po nią również wiele firm pożyczkowych. Warto przekonać się wobec tego, jak sprawdzić BIK oraz pobrać raport BIK za darmo.

Pożyczanie funduszy wiąże się z ryzykiem. Dotyczy to jednak nie tylko kredytobiorcy, który będzie musiał spłacać zobowiązanie zgodnie z ustalonymi warunkami, ale również instytucji. Udzielenie środków nierzetelnemu klientowi może oznaczać z jej perspektywy bardzo wysokie koszty. To z tego powodu zarówno banki, jak i niektóre firmy pożyczkowe, przyglądają się z jednej strony zdolności kredytowej, a więc aktualnych i prognozowanych zdolności finansowych, z drugiej natomiast historii kredytowej, czyli dotychczasowej działalności na rynku kredytów i pożyczek. Pojawiające się w przeszłości problemy ze spłatą mogą uniemożliwić uzyskanie nowego kredytu. Najczęściej historia kredytowa jest sprawdzana poprzez raport BIK. Za darmo mogą pobrać go również sami zainteresowani konsumenci, co pozwala na monitorowanie swojej sytuacji. Warto to robić, szczególnie przed złożeniem wniosku o nowe zobowiązanie.

Sprawdzanie BIK: na czym polega?

Biuro Informacji Kredytowej to niezwykle ważna instytucja, której zadaniem jest zbieranie i przechowywanie informacji na temat udzielonych produktów kredytowych i pożyczkowych oraz sposobów ich spłaty przez kredytobiorców. Działające na polskim rynku instytucje – w tym przede wszystkim banki, ale również niektóre firmy pożyczkowe – przekazują do BIK informacje zarówno o udzielonych pożyczkach, jak i terminowości ich spłaty. W ten sposób buduje się również historia kredytowa konsumentów. Z usług BIK kredytodawcy korzystają zazwyczaj przed udzieleniem nowego zobowiązania. Weryfikują wówczas, czy potencjalny klient spłacał do tej pory zaciągnięte kredyty i pożyczki zgodnie z ujętymi w umowach warunkami. Negatywna historia kredytowa jest wobec tego częstym czynnikiem uniemożliwiającym uzyskanie nowych środków. Sprawdzanie BIK jest przy tym stosunkowo proste i pozwala na samodzielne określenie własnej wiarygodności.

Jak długo BIK przechowuje dane?

Jak widać, wpływ na możliwość wzięcia nowego kredytu ma nie tylko aktualna sytuacja finansowa czy zadłużenie, ale również przeszłość. Zasadniczo raport BIK zawiera dwa rodzaje informacji na temat płatności. Wpływa to również na okres przechowywania informacji przez instytucję:

  • Informacje pozytywne, o spłacanych sumiennie kredytach, widnieją w raporcie BIK w okresie spłaty zobowiązania. Klient może następnie wycofać zgodę na ich przetwarzanie, wobec czego nie będą widoczne dla instytucji w przyszłości. Zasadniczo nie jest to jednak korzystne rozwiązanie, ponieważ „dobra” historia kredytowa zwiększa wiarygodność w oczach banków i firm pożyczkowych.
  • Informacje o opóźnieniach w spłacie są przetwarzane przez okres 5 lat po uregulowaniu zobowiązania. Konsument nie może w tym czasie wycofać zgody na ich udostępnianie.

Popularny termin „czyszczenie BIK” odnosi się wyłącznie do kilku ściśle określonych sytuacji. Negatywne dane można usunąć z raportu jedynie wtedy, kiedy są błędne (np. wprowadzone przez pomyłkę) lub uległy przedawnieniu. To dlatego sprawdzanie BIK jest niezwykle ważne: wprawdzie takie scenariusze nie są zbyt częste, jednak mogą znacząco ułatwić uzyskanie kredytu.

Jak sprawdzić BIK?

Informacje zebrane przez Biuro Informacji Kredytowej są jawne nie tylko dla instytucji zajmujących się udzielaniem kredytów i pożyczek. Również każdy konsument ma prawo do monitorowania swojej sytuacji i sprawdzania BIK na temat swoich płatności. Możliwe jest również pobranie raportu BIK za darmo. Konsumenci mają taką możliwość raz na 6 miesięcy. Równocześnie można korzystać także z płatnych opcji, które pozwolą na trzymanie ręki na pulsie oraz np. otrzymywanie alertów w sytuacjach, w których instytucje będą zwracać się do nich po dane. Sprawdzanie BIK jest szczególnie ważne w okresie spłaty, ponieważ pozwala na upewnianie się, że przebiega w prawidłowy sposób oraz informacje przesyłane przez bank odpowiadają stanowi faktycznemu. Warto sprawdzić BIK przed wystąpieniem o nowe zobowiązanie: pozwoli to na dosyć jasne określenie własnej sytuacji na rynku kredytów i pożyczek.

Raport BIK za darmo: jak uzyskać?

Aby uzyskać raport BIK za darmo, należy założyć konto w portalu bik.pl. W tym celu konieczne będzie podanie najważniejszych danych na swój temat, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL, numer dowodu osobistego, a także załączyć zdjęcie lub skan tego dokumentu. Następnie, aby zweryfikować tożsamość osoby, należy albo wykonać przelew weryfikacyjny na kwotę 1 zł, albo zdecydować się na przesłanie przez BIK listu poleconego, w którym zostanie umieszczony kod weryfikacyjny. Co oczywiste, ta druga opcja jest zdecydowanie bardziej czasochłonna i sama procedura weryfikacji konta może zająć kilka dni.

Po aktywacji konta do dyspozycji konsumenta pozostają dwie opcje: może zamówić płatną, pełną wersję raportu albo zwrócić się do BIK o wydanie bezpłatnej kopii danych. Ta będzie nieco uboższa, jednak takie sprawdzanie BIK można zlecać bez jakichkolwiek opłat raz na 6 miesięcy. Istnieją przy tym trzy sposoby na pobranie raportu BIK za darmo:

  • Po zalogowaniu na stronie BIK.pl użytkownik zyska możliwość przesłania wiadomości z prośbą o przeslanie raportu.
  • Przesłanie wniosku o raport BIK za darmo tradycyjną pocztą,
  • Osobiste złożenie wniosku w Centrum Obsługi Klienta BIK.

Co zawiera raport BIK?

Raport BIK za darmo zawiera podstawowe dane na temat kredytobiorcy i jego zobowiązań. Zdecydowanie więcej informacji dostarcza płatna wersja raportu (jej koszt to 39 zł). To bardzo rozbudowane informacje na temat życia finansowego konsumenta, uwzględniające m.in.:

  • Ocenę punktową, czyli scoring, który określa wiarygodność kredytową w skali 1-100.
  • Wskaźnik BIK umożliwiający szybkie ustalenie wiarygodności konkretnej osoby.
  • Informacje o aktualnych i wcześniejszych zobowiązaniach.
  • Rozbudowane informacje o produktach.
  • Dane z bazy Biura Informacji Gospodarczej, dotyczące również sposobu regulowania innych, pozakredytowych płatności.

Możliwe staje się również ustawienie alertów, które będą informowały konsumenta w każdym przypadku, w którym instytucje zwrócą się o dane na jego temat do BIK

Kiedy warto sprawdzić raport BIK?

Historia kredytowa to jeden z najważniejszych komponentów naszego życia finansowego. Wobec tego regularne sprawdzanie BIK to doskonały sposób na zapobieganie potencjalnym problemom. Warto upewnić się dzięki nim, czy spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planem oraz czy informacje przekazywane przez BIK są prawidłowe. Raport BIK za darmo pozwala na weryfikację tych informacji bez zbędnych kosztów raz na pół roku. Jeżeli ubiegasz się o nowy kredyt (np. kredyt gotówkowy) lub pożyczkę, warto przekonać się, jak prezentuje się aktualna historia kredytowa i co mówi o nas raport BIK. W takim scenariuszu korzystne może być wygenerowanie pełnej wersji raportu, która kosztuje 39 zł. Zawiera ona m.in. ocenę punktową, ułatwiającą określenie poziomu wiarygodności w oczach przyszłych kredytodawców, a także szczegółowe informacje na temat bieżących i spłaconych zadłużeń. Warto mieć również świadomość, że popularny termin „czyszczenie BIK” sprawdza się jedynie w przypadku ściśle określonych sytuacji. Wobec tego weryfikacja raportu BIK pozwoli na stwierdzenie, czy w raporcie BIK znajdują się wyłącznie prawidłowe i aktualne informacje, a w przypadku wykrycia błędów możliwe będzie dokonanie ich korekty.

Komentarze (0)