Jak szybko spłacić kredyt gotówkowy i czy ponosi się opłaty za jego wcześniejszą spłatę?

Jak szybko spłacić kredyt gotówkowy i czy ponosi się opłaty za jego wcześniejszą spłatę?

18.09.2023 (17:13) Katarzyna Zuba Komentuj teraz!

Spłacanie kredytu gotówkowego przez wiele miesięcy lub lat nie tylko obciąża domowy budżet, ale też może sprawiać dyskomfort psychiczny z powodu ciążącego nad głową zadłużenia. Dowiedz się zatem, jak szybko spłacić kredyt gotówkowy, by pozbyć się zobowiązania i czy jego wcześniejsze uregulowanie może wiązać się z jakimiś opłatami.

W zależności od kwoty i możliwości finansowych kredyt gotówkowy można spłacać przez okres od 3 miesięcy do nawet 10 lat. Zwykle trzeba to robić w comiesięcznych ratach według harmonogramu załączonego do umowy. Zgodnie z przepisami konsument może jednak w każdym momencie zarówno nadpłacić zobowiązanie, jak i dokonać jego całkowitej wcześniejszej spłaty.

Szybsza spłata kredytu gotówkowego – co na ten temat mówią przepisy?

W momencie podpisywania umowy o kredyt gotówkowy wiele osób wybiera dłuższy okres jego spłaty, ponieważ pozwala to na obniżenie miesięcznej raty. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zobowiązanie spłacić znacznie szybciej niż wynika to z harmonogramu spłat.

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego zapewniają bowiem konsumentom przepisy zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim z dn. 12 maja 2011 roku, a dokładnie art. 48, którego treść jest następująca:

Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.

Powyższy przepis dotyczy jednak wyłącznie kredytów konsumenckich. Kredyt gotówkowy możesz zatem spłacić szybciej w dowolnym momencie, o ile:

 • zaciągnąłeś go jako osoba fizyczna na cele konsumpcyjne, czyli niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • jego kwota nie przekracza 255 550 zł,
 • spłata zobowiązania wiąże się z kosztami wynikającymi np. z oprocentowania kredytu (nie może być to zatem kredyt darmowy).

W takiej sytuacji musisz się jedynie zastanowić, jak szybko spłacić kredyt gotówkowy i skąd wziąć na to środki. Bank nie może Ci bowiem w tej kwestii niczego narzucać. Może jednak zniechęcić Cię do wcześniejszego uregulowania zobowiązania, jeśli pobierze z tego tytułu dodatkowe opłaty, co szerzej wyjaśnimy niżej.

Jak szybko spłacić kredyt gotówkowy? Praktyczne wskazówki

Głównym celem szybszej spłaty kredytu gotówkowego jest zazwyczaj skrócenie okresu trwania umowy i wcześniejsze pozbycie się zobowiązania. Przykładowo, jeśli masz ustalony harmonogram spłat kolejnych rat na 4 lata, możesz postarać się, aby uregulować zobowiązanie w okresie 2 lat.

Jak szybko spłacić kredyt gotówkowy? Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • spłacać poszczególne raty w wyższej kwocie niż wynika to z harmonogramu spłat – np. zamiast raty 400 zł wpłacać 500 zł każdego miesiąca;
 • systematycznie co 2-3 miesiące wpłacać na konto kredytu dodatkowe kwoty, jakie uda Ci się w tym czasie zaoszczędzić;
 • jednorazowo uregulować w całości pozostałą kwotę kredytu do spłaty przed zakończeniem umowy – np. jeśli dostaniesz premię roczną.

W każdym przypadku o takich wpłatach nie musisz informować banku z wyprzedzeniem. Po prostu możesz je realizować choćby przelewem na dedykowany numer rachunku kredytowego widniejący w umowie.

Warto jednak wiedzieć, że w zależności od tego, czy zdecydujesz się jedynie na nadpłacanie kredytu gotówkowego, czy na jego całkowitą wcześniejsza spłatę, inne będą skutki takiej operacji.

Nadpłata kredytu gotówkowego a wcześniejsza jego spłata – istotne różnice

Nadpłata kredytu gotówkowego skutkuje zmniejszeniem kwoty jego kapitału. To oznacza, że bank musi obniżyć także odsetki, które nalicza się przecież jako procent od pozostałej do spłaty części kapitału.

Musisz się zatem spodziewać, że po nadpłaceniu zobowiązania bank automatycznie przeliczy Twoje raty na nowo i zmieni harmonogram spłat kredytu. Kolejne raty będą zatem niższe od tych dotychczasowych, jednak okres trwania umowy pozostanie wciąż ten sam.

Całkowita przedterminowa spłata kredytu z oczywistych względów skraca natomiast okres trwania umowy, ponieważ wiąże się z uregulowaniem całej pozostałej do spłaty kwoty kapitału.

A czy po nadpłacie kredytu gotówkowego też można liczyć na skrócenie okresu kredytowania? Domyślnie większość banków jedynie obniża kolejne raty, jednak może zgodzić się na także na drugie rozwiązanie. W tym celu jednak należy zazwyczaj złożyć stosowny wniosek, a także podpisać aneks do umowy. Musisz też pamiętać, że po takim skróceniu harmonogramu spłat Twoje kolejne raty pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Dlaczego warto spłacić kredyt gotówkowy wcześniej?

Wiesz już, jak szybko spłacić kredyt gotówkowy. A czy znasz wszystkie korzyści wynikające z wcześniejszej całkowitej spłaty zobowiązania? Warto mieć o nich świadomość, ponieważ jest ich naprawdę sporo:

 • szybsze uwolnienie się od zadłużenia,
 • zwiększenie zdolności kredytowej – po całkowitej spłacie kredytu gotówkowego masz zatem większe szanse na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie, czy też kolejnej pożyczki na bieżące potrzeby,
 • oszczędności na odsetkach – możesz na to liczyć zarówno nadpłacając zobowiązanie, jak i regulując je w całości przed terminem,
 • zwrot prowizji – po wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego bank zobowiązany jest Ci ją zwrócić w części za okres skrócenia umowy w ciągu 14 dni,
 • obniżenie pozostałych kosztów kredytu – przykładem może być ubezpieczenie kredytu gotówkowego, które płaci się zwykle w całym okresie obowiązywania umowy, a więc jej skrócenie zmniejszy ogólną kwotę składek.

Regulując szybciej kredyt gotówkowy, spłacisz więc przede wszystkim do banku sumarycznie mniejszą kwotę niż pierwotnie zakładała to umowa kredytowa. Oszczędności z tego tytułu mogą wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od parametrów kredytu.

Warto wiedzieć!

Jeśli kredyt gotówkowy spłacany jest w ratach równych, najbardziej opłaca się go nadpłacić w początkowym okresie trwania umowy, ponieważ skutkuje to większą oszczędnością na odsetkach.

Czy ponosi się dodatkowe opłaty za szybszą spłatę kredytu gotówkowego?

Zanim zaczniesz się zastanawiać, jak szybko spłacić kredyt gotówkowy, koniecznie sprawdź tabelę opłat i prowizji dotyczącą Twojego zobowiązania. Dlaczego? Ponieważ zgodnie ze wspomnianą wyżej Ustawą o kredycie konsumenckim bank ma prawo naliczyć Ci prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty takiego kredytu. Może to jednak zrobić tylko pod pewnymi warunkami:

 • jeśli oprocentowanie kredytu jest stałe,
 • kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyliczanego przez GUS.

Co więcej, jeśli kredyt zostanie spłacony w całości na więcej niż rok przed końcem trwania umowy, taka prowizja nie może też być wyższa niż 1%. W przypadku gdy okres ten wynosi mniej niż rok, wysokość prowizji nie może natomiast przekraczać 0,5%. Dodatkowo opłata pobierana przez bank z tego tytułu nie może być też wyższa niż kwota odsetek, jaka byłaby naliczona w normalnym trybie do końca trwania umowy.

W praktyce prowizją za szybszą spłatę kredytu gotówkowego jednak nie musisz się martwić. Banki pobierają ją bowiem głównie w przypadku starszych umów kredytowych, zawartych do 17 grudnia 2011 r., a więc przed dniem, w którym weszły w życie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Komentarze (0)