Kredyt konsolidacyjny: na czym polega konsolidacja zadłużenia?

Kredyt konsolidacyjny: na czym polega konsolidacja zadłużenia?

04.05.2021 (16:16) Paweł Łaniewski Komentuj teraz!

Duża liczba kredytów i pożyczek bardzo często utrudnia wywiązywanie się ze zobowiązań dłużnika. Dobrym rozwiązaniem okazuje się konsolidacja długów i skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego.

Piętrzące się zobowiązania znacząco utrudniają terminowe regulowanie kolejnych rat. Znaczenie ma przy tym nie tylko ich wysokość, ale również zróżnicowanie. Im więcej kredytów i pożyczek ma na koncie kredytobiorca, tym trudniej o efektywne zarządzanie zadłużeniem. Suma zobowiązań przy tym rośnie stosunkowo szybko i może dojść do sytuacji przekredytowania, w której płatności pochłaniają znaczącą część miesięcznego dochodu. To duże zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa domowych finansów. Konsolidacja długów pozwala na zdecydowanie lepszą organizację oraz obniżenie wysokości miesięcznych rat. Skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego lub pożyczki konsolidacyjnej to dla wielu dłużników szansa na uporządkowanie sytuacji bez zbędnego ryzyka.

Na czym polega konsolidacja długów?

Kredytobiorcy mają możliwość korzystania z wielu produktów gwarantujących łatwy dostęp do dodatkowej gotówki. Kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, pożyczki ratalne, karta kredytowa, zakupy na raty czy debet w rachunku wiele różni, ale łączy je przede wszystkim to, że konieczna staje się ich spłata. Aby uniknąć dodatkowych problemów oraz niespodziewanych kosztów, należy przy tym regulować je zgodnie z przyjętymi w umowie zapisami. Dotyczy to zwłaszcza terminów spłaty kolejnych rat. W wielu przypadkach pojedyncze zobowiązania nie są więc problemem dla domowego budżetu, jednak z czasem okazuje się, że łączna suma rośnie nieproporcjonalnie do możliwości finansowych gospodarstwa domowego. Dodatkowym utrudnieniem jest natomiast regulowanie płatności na konta wielu różnych podmiotów.

Konsolidacja zadłużenia pozwala na spłatę różnych produktów oraz zaciągnięcie zupełnie nowego zobowiązania (kredytu konsolidacyjnego lub pożyczki konsolidacyjnej), udzielonego przez jeden podmiot. W związku z tym możliwe jest nie tylko znaczne uproszczenie wychodzenia z długów, ale również ustalenie nowych warunków spłaty, znacznie lepiej dostosowanych do aktualnych możliwości budżetu.

Jakie długi można skonsolidować?

Dużą zaletą konsolidacji zadłużenia jest możliwość ujęcia w jej ramach zróżnicowanych produktów. Wbrew pozorom w określonych przypadkach uda się spłacić nie tylko kredyty bankowe, ale również inne zobowiązania. Konsolidacja zadłużenia może objąć m.in.:

  • Kredyt gotówkowy,
  • Pożyczki gotówkowe, w tym pożyczki ratalne udzielane przez parabanki,
  • Zadłużenie kart kredytowych,
  • Limity w rachunku,
  • Zadłużenie związane z zakupami ratalnymi,
  • Inne typu kredytów i pożyczek.

Wiele zależy przy tym od polityki konkretnej instytucji. Zastanawiając się nad kredytem konsolidacyjnym, warto przede wszystkim upewnić się, że umożliwia ona konsolidację długów różnego typu i jest pod tym względem dopasowany do profilu konkretnego zadłużenia.

Kiedy warto pomyśleć o konsolidacji długów?

Konsolidacja zadłużenia to wbrew pozorom dosyć uniwersalny mechanizm, który sprawdzi się w wielu sytuacjach. Nie jest także zarezerwowany wyłącznie dla osób, które borykają się z problemami ze spłatą. W wielu przypadkach pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności. Do najważniejszych scenariuszy należy:

  • Zbyt wysokie obciążenie budżetu: spłacanie kilku różnych rat może stać się sporym problemem i przekłada się przede wszystkim na płynność finansową gospodarstwa domowego. Konsolidacja zadłużenia umożliwi obniżenie miesięcznych płatności i dopasowanie wysokości raty do aktualnych możliwości.
  • Trudność z zarządzaniem zadłużeniem: w wielu przypadkach okazuje się, że po prostu trudno o sumienne regulowanie rat, kiedy wiążą się z opłacaniem wielu rachunków w ujęciu miesięcznym. Kredyt konsolidacyjny pozwala na zaprowadzenie porządku w budżecie domowym.
  • Zmiana ofert na rynku: często okazuje się, że aktualna sytuacja na rynku produktów kredytowych zdecydowanie różni się od tej, która towarzyszyła chwili podpisywania kolejnych umów o kredyt czy pożyczkę. W związku z tym może okazać się, że kredyt konsolidacyjny zaproponuje zdecydowanie lepsze warunki i będzie tańszy.
  • Potrzeba uzyskania nowej gotówki: zaciągając kredyt konsolidacyjny, można również w stosunkowo prosty sposób pozyskać dodatkowe fundusze. Nie będzie jednak konieczne np. uzyskiwanie dodatkowego zobowiązania i dalsze komplikowanie spłaty zadłużenia.

Kredyt konsolidacyjny: co to?

Zdecydowanie najpopularniejszym produktem adresowanym do osób borykających się ze zróżnicowanym i złożonym zadłużeniem jest kredyt konsolidacyjny. Zazwyczaj pozwala na spłatę wielu różnych zobowiązań i ustalenie nowych warunków spłaty. Należy mieć przy tym świadomość, że kredyt konsolidacyjny będzie w rozumieniu instytucji zupełnie nowym kredytem, dlatego też poprzedza go standardowa procedura, zakładająca m.in. badanie zdolności kredytowej i weryfikację historii poprzez m.in. raport BIK. Częstym błędem popełnianym przez kredytobiorców jest zwlekanie ze złożeniem wniosku o kredyt konsolidacyjny. Jeżeli okaże się, że np. doszło do opóźnienia w płatnościach albo zadłużenie znacząco przewyższa możliwości finansowe klienta, wniosek o udzielenie kredytu może zostać odrzucony. Warto więc rozważyć tę kwestię jak najwcześniej, jeszcze zanim wystąpią problemy ze spłatą.

Kredyt konsolidacyjny pozwala przy tym nie tylko na spłatę bieżących zobowiązań, ale również pozyskanie dodatkowych środków (o ile pozwoli na to zdolność kredytowa kredytobiorcy). W ten sposób można więc uzyskać fundusze także na inny cel, nie zwiększając przy tym liczby zobowiązań, które trzeba będzie regulować w przyszłości.

Nowe warunki spłaty

Największą zaletą kredytu konsolidacyjnego jest możliwość ustalenia zupełnie nowych warunków spłaty. Dzięki temu kredytobiorca może obniżyć wysokość miesięcznych rat i ustabilizować wymykającą się spod kontroli płynność finansową. Najważniejsze informacje dotyczą przy tym okresu spłaty. Im dłuższy, tym niższa wysokość raty, z drugiej strony należy mieć jednak świadomość, że przekłada się to na całkowity koszt kredytu. Choć koniec końców zobowiązanie będzie więc droższe, pozwoli na znaczne obniżenie miesięcznych kosztów, co jest szczególnie ważne w kontekście problemów ze spłatą posiadanych zobowiązań. Warto również przemyśleć, jakie kredyty i pożyczki mają podlegać konsolidacji oraz czy oprócz spłaty zadłużenia chcesz również pozyskać np. dodatkową pulę środków na dowolny cel. Z jednej strony będzie to dobre źródło funduszy, z drugiej natomiast przyczyni się do zwiększenia całkowitego zadłużenia.

Pożyczka konsolidacyjna: alternatywa dla kredytu

Osoby, które nie mogą otrzymać kredytu konsolidacyjnego, np. w związku z niską zdolnością kredytową lub niewystarczającą wiarygodnością, nadal mogą skonsolidować zadłużenie, sięgając po ofertę firm spoza sektor bankowego, czyli tzw. parabanków. Pożyczka konsolidacyjna działa na takich samych zasadach jak kredyt: umożliwia więc natychmiastową spłatę dotychczasowych zobowiązań  oraz zastąpienie ich jedną pożyczką. Jest przy tym zdecydowanie łatwiej dostępna, ponieważ część firm pożyczkowych rezygnuje ze skrupulatnego badania zdolności kredytowej czy historii klientów. Z drugiej strony zazwyczaj znajduje to przełożenie na oferowane warunki. Warto upewnić się, jak prezentuje się RRSO pożyczki konsolidacyjnej i określić realne koszty ponoszone w związku z nią zarówno w ujęciu jednej raty, jak i całego zobowiązania.

Komentarze (0)