Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

09.08.2023 (09:23) Katarzyna Zuba Komentuj teraz!

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego proponuje już większość banków. Wiele z nich obiecuje za jego wykupienie zniżkę na prowizję lub oprocentowanie kredytu. Czy jednak zakup takiej polisy się opłaca? Aby to rozstrzygnąć, warto mieć świadomość, ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego i co tak naprawdę można dzięki niemu zyskać.

Przed ubieganiem się o kredyt gotówkowy większość osób sprawdza najpierw koszt zaciągnięcia zobowiązania oraz wysokość rat, jakie trzeba będzie płacić każdego miesiąca. Taką symulację można zrobić dzisiaj online, ponieważ banki udostępniają na swoich stronach internetowych specjalne kalkulatory kredytowe. Coraz częściej widnieje w nich opcja, która umożliwia dokonanie takiej kalkulacji kredytu także w wariancie z ubezpieczeniem. Jak się okazuje, w zależności od kwoty pożyczki koszt ubezpieczenia może podnieść raty o kilka lub nawet kilkaset złotych.

Co to jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Zanim przejdziemy do sprecyzowania, ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego, warto wyjaśnić, co to w ogóle jest. Pod tym pojęciem należy rozumieć polisę ubezpieczeniową, jaką można wykupić przy zaciągnięciu kredytu gotówkowego bezpośrednio w banku. Z założenia ma ona chronić kredytobiorcę przed skutkami różnych zdarzeń losowych, które mogłyby mu utrudnić terminową spłatę zobowiązania.

Co ważne, ochroną ubezpieczeniową jest tutaj objęty kredytobiorca, ale odszkodowanie jest przeznaczane przede wszystkim na spłatę kredytu w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia. Zazwyczaj bowiem elementem umowy polisy jest oświadczenie kredytobiorcy o cesji praw z ubezpieczenia na rzecz banku.

Ubezpieczenie pożyczki gotówkowej czy kredytu stanowi dodatkowy koszt dla kredytobiorcy. Składki takiej polisy są bowiem pobierane przez bank, który zazwyczaj dolicza je po prostu do kolejnych rat kredytowych. Aby zachęcić kredytobiorców do zakupu ubezpieczenia, wiele banków obiecuje więc w zamian niższą prowizję lub oprocentowanie pożyczki.

Ważne!
Banki proponują ubezpieczenie do różnego rodzaju kredytów – także do pożyczek oraz kredytów konsolidacyjnych, samochodowych, czy hipotecznych.

Rodzaje ubezpieczeń przy kredycie gotówkowym

Każdy bank oferuje nieco inne ubezpieczenia dla kredytu gotówkowego. Zazwyczaj jednak są to polisy chroniące przed skutkami następujących zdarzeń:

  • śmierci – jest to tzw. ubezpieczenia na życie, które przewiduje wypłatę odszkodowania po śmierci kredytobiorcy, aby pokryć nim całość zadłużenia z tytułu jego zobowiązania wobec banku;
  • utraty pracy lub źródła dochodu – zwykle taka polisa zapewnia możliwość otrzymywania od ubezpieczyciela świadczeń pokrywających od 6 do 12 miesięcznych rat kredytowych;
  • poważnego zachorowania – tutaj również odszkodowanie jest najczęściej wypłacane przez kilka miesięcy w celu uregulowania rat kredytu;
  • nieszczęśliwego wypadku – w zależności od warunków polisy może ona pokrywać np. całość zadłużenia wobec banku, albo tylko jego część.

Zakres ubezpieczenia kredytu gotówkowego może być bardzo różny. W niektórych bankach polisa zapewnia bowiem wyłącznie możliwość uregulowania części lub całości zobowiązania kredytowego, w innych natomiast można liczyć na dodatkowe świadczenia np. pokrywające koszty leczenia i rehabilitacji po wypadku, czy też pomagające w opłaceniu rachunków w okresie poszukiwania pracy.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Czas odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, czyli ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego? Jego koszt zależy tak naprawdę od rodzaju polisy i zakresu ochrony, dlatego może być bardzo różny w zależności od oferty ubezpieczyciela obsługującego dany bank. Składka wynosi jednak zazwyczaj od około 0,10 do 0,30% i jest wyliczana od kwoty kredytu.

Niektóre banki pobierają składkę ubezpieczenia kredytu gotówkowego z góry za cały okres trwania umowy. Częściej jednak można się spotkać z ich doliczaniem do kolejnych rat kredytowych. Poniżej przedstawiamy wyliczenia, o ile może wzrosnąć rata po uwzględnieniu takich składek ubezpieczeniowych.

Przykład
Kredyt gotówkowy w kwocie 20 000 zł na okres 48 miesięcy ma miesięczna ratę bez ubezpieczenia w kwocie 520 zł. Bank proponuje jednak ubezpieczenie kredytu, którego składka wynosi 0,21%. Jeśli klient skorzysta z polisy, składka i rata wyniosą odpowiednio:

  • wysokość składki: 20 000 zł x 0,21% = 42 zł,
  • wysokość raty z ubezpieczeniem: 520 zł + 42 zł = 562 zł.

Warto zauważyć, że składka ubezpieczenia kredytu gotówkowego jest taka sama co miesiąc. Im dłuższy jest zatem okres kredytowania, tym wyższy jest całkowity koszt ubezpieczenia, a więc także i całkowity koszt kredytu.
W naszym przykładzie całkowity koszt pożyczki 20 tys. zł zaciągniętej na 48 miesięcy wynosi 4960 zł bez ubezpieczenia. Koszt objęcia kredytu polisą za cały okres trwania umowy podnosi go natomiast o 2016 zł (48 x 42 zł).

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe?

Z naszego przykładu wynika, że wykupienie ubezpieczenia jest dość kosztowne i może znacząco podnieść raty kredytowe. Pojawia się zatem pytanie, czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest konieczne?

Co do zasady ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie jest obowiązkowe, czyli ma charakter dobrowolny. Banki mogą je zatem proponować klientom, ale nie powinny wymagać jego wykupienia.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy takie ubezpieczenie ma stanowić formę zabezpieczenia kredytu, którego banki mają już prawo żądać np. w związku z wysokim ryzykiem kredytowym udzielenia finansowania. W praktyce jednak zdarza się to dość rzadko, a jeśli już, to głównie przy zobowiązaniach długoterminowych oraz opiewających na wyższe kwoty.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Może się zdarzyć, że w trakcie spłaty zobowiązania kredytobiorca stwierdzi, że już nie chce dłużej ponosić kosztów ubezpieczenia. Czy może z niego zrezygnować? Jak najbardziej i warunki takiej rezygnacji powinny być opisane w umowie polisy lub w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Zazwyczaj można złożyć wypowiedzenie umowy polisy w każdym momencie, ale dopiero po 30 dniach od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Zwrot ubezpieczenia kredytu – czy jest możliwy?

Po rezygnacji z polisy kredytobiorcy przysługuje zwrot ubezpieczenia kredytu, ale tylko za okres niewykorzystanej ochrony. Analogicznie można się o niego ubiegać także w przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki. Warto jednak mieć świadomość, że przy pobieraniu składki w trybie miesięcznym, zazwyczaj zwrot ubezpieczenia nie jest wysoki. Będzie on natomiast znaczący, jeśli składka była pobrana z góry za cały okres ubezpieczenia, który zazwyczaj pokrywa się z okresem spłaty kredytu.

Dowiedz się więcej: Nadpłata kredytu gotówkowego: czy to Ci się opłaci?

Czy warto kupić ubezpieczenie kredytu lub pożyczki?

Wiedząc, ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego, wielu kredytobiorców ma wątpliwości, czy warto się na niego zdecydować. Na pewno decyzję o jego ewentualnym wykupieniu należy dobrze przemyśleć i przekalkulować.

W pierwszej kolejności warto zapoznać się dokładnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), aby upewnić się co do faktycznego zakresu ochrony i poznać wszelkie wykluczenia, a więc sytuacje, w których ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania.

Drugim krokiem powinno być dokładne obliczenie, ile taka ochrona ubezpieczeniowa będzie kosztować i czy w razie wystąpienia określonego zdarzenia zapewni odpowiednio wysokie odszkodowanie.

Istotny też jest właściwy dobór polisy. Przy wysokiej kwocie kredytu i długim okresie kredytowania na pewno warto rozważyć ubezpieczenie na wypadek swojej śmierci, które uchroni bliskich przed odziedziczeniem pokaźnego długu. Z kolei osoby o niepewnej sytuacji zawodowej powinny zastanowić się nad polisą od utraty dochodów. W przypadku problemów ze zdrowiem niekoniecznie natomiast korzystne będzie ubezpieczenie na wypadek choroby lub hospitalizacji, ponieważ zazwyczaj przewlekłe choroby wykluczają możliwość uzyskania odszkodowania.

Komentarze (0)