Rodzaje kredytów: jakie są rodzaje kredytów bankowych?

Rodzaje kredytów: jakie są rodzaje kredytów bankowych?

06.05.2021 (15:37) Paweł Łaniewski Komentuj teraz!

Dostępna oferta kredytów jest bardzo rozbudowana. Pozwala przy tym na realizację zróżnicowanych celów: zarówno tych większych (jak zakup mieszkania czy samochodu), jak i mniejszych, pozwalających na wsparcie bieżących potrzeb. Warto dowiedzieć się, jakie są rodzaje kredytów proponowanych przez banki.

Rynek produktów kredytowych cieszy się oczywiście olbrzymim zainteresowaniem klientów. Wspiera przy tym z jednej strony konsumentów, a z drugiej przedsiębiorców. Szczególnie ciekawie prezentują się rodzaje kredytów bankowych adresowanych do tej pierwszej grupy. To właśnie z nich korzystamy najczęściej, wobec czego warto dowiedzieć się, jak prezentuje się oferta, co ma na nią wpływ oraz w jaki sposób dostosować konkretny produkt do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Produkty kredytowe są przy tym coraz częściej łatwo dostępne i transparentne, a sporą konkurencją dla banków są przy tym również parabanki, zajmujące się udzielaniem pożyczek.

Kredyt w banku: czym jest?

Kredyty bankowe przyjmują postać umów pomiędzy udzielającym finansowania bankiem a jego klientem. W jej ramach bank zobowiązuje się do przekazania mu określonych środków na określony czas, konsument natomiast obliguje się do zwrócenia kapitału powiększonego o zdefiniowane koszty, takie jak odsetki, prowizje czy inne opłaty. Poza tym umowa kredytowa może przewidywać również wiele innych aspektów, w tym zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń (takich jak hipoteka nieruchomości czy zastaw rejestrowy pojazdu) lub korzystanie z innych produktów oferowanych przez bank lub współpracujące z nim instytucje.

Kredyty bankowe są przy tym regulowane przez różne ustawy i inne akty prawne. Szczegółowej kontroli podlega także cały system bankowy oraz funkcjonujące na nim podmioty. W związku z tym korzystanie z produktów kredytowych wiąże się również z wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Rodzaje kredytów: na co może liczyć klient?

Każdy klient ma również świadomość, że istnieją różne rodzaje kredytów, dostosowane do konkretnych potrzeb. Istnieje przy tym kilka metod ich podziału. W bardzo ogólny sposób można wydzielić dwa podstawowe rodzaje kredytów bankowych:

  • Kredyty celowe: są udzielane na ściśle określony cel, taki jak zakup mieszkania czy pojazdu. Środki zazwyczaj nie trafiają wobec tego na konto klienta, ale bank przesyła je bezpośrednio np. na rachunek sprzedawcy. Umożliwia to także zastosowanie zróżnicowanych zabezpieczeń, znacznie obniżających ryzyko ponoszone przez instytucję. W związku z tym ten rodzaj kredytów często proponuje atrakcyjne warunki finansowe.
  • Kredyty na dowolny cel: równolegle banki proponują również kredyty, w ramach których konsument uzyskuje wskazane fundusze i może dysponować zgodnie z własnym uznaniem. Sam cel, w jakim zaciągany jest kredyt, nie ma wobec tego znaczenia z perspektywy banku.

Inne sposoby podziału rodzajów kredytów

Poza tym możliwe jest również podzielenie rodzajów kredytów ze względu na regulacje prawne, które normują sposób ich przyznawania. W gamie kredytów konsumenckich w większości przypadków warto zwrócić uwagę na dwa akty prawne:

  • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami reguluje rynek kredytów hipotecznych, a więc produktów zabezpieczonych hipoteką nieruchomości. Ten dokument powinien więc szczególnie zainteresować osoby starające się o kredyt mieszkaniowy.
  • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim odnosi się do jednego z najpopularniejszych rodzajów kredytów, jakim są kredyty konsumenckie. To przy tym bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje zobowiązania do kwoty 255 550 zł spełniające wskazane w ustawie warunki. Co więcej: rodzajem kredytu konsumenckiego mogą być również niektóre pożyczki udzielane przez firmy spoza sektora bankowego.

Najważniejsze rodzaje kredytów bankowych z perspektywy klienta

Decydując się na nowy kredyt bankowy zazwyczaj nie interesują nas przy tym oficjalne podziały widniejące w różnego typu dokumentach, ale konkretne typy produktów, z których można skorzystać. Pod tym względem najważniejsze rodzaje kredytów to:

  • Kredyt hipoteczny: to oczywiście jedno z najważniejszych zobowiązań z perspektywy osób, które chcą kupić np. dom, mieszkanie czy działkę budowlaną. Ten rodzaj kredytu wyróżnia się przede wszystkim bardzo wysokimi sumami, które można uzyskać, oraz długimi okresami spłaty, sięgającymi nawet 30-35 lat. Jednocześnie, jak sama nazwa wskazuje, podstawowym zabezpieczeniem tego rodzaju kredytu bankowego jest hipoteka kredytowanej nieruchomości. W związku z tym z perspektywy banku ryzyko jest zdecydowanie niższe, co przekłada się również na atrakcyjne warunki kredytów hipotecznych (w tym niskie oprocentowanie).
  • Kredyt gotówkowy: to jeden z najważniejszych rodzajów kredytów w gamie kredytów na dowolny cel. W jego ramach klient wnioskuje o określoną sumę pieniędzy, którymi może obracać zgodnie z własnym uznaniem i potrzebami. Dzięki temu kredyt gotówkowy jest również częstą alternatywą dla produktów innego rodzaju, w tym np. kredytu na samochód.
  • Kredyt samochodowy: to kolejny popularny kredyt celowy, który może być przeznaczony na zakup samochodu lub innych pojazdów mechanicznych. W takim scenariuszu bank również stosuje różnego typu zabezpieczenia. Najważniejszym (i najbardziej kosztownym) jest cesja z polisy AC, którą musi opłacać kredytobiorca.
  • Kredyt konsolidacyjny: pozyskane od banku środki mogą również pozwolić na spłatę innych zadłużeń. Przykładem takiego produktu jest kredyt konsolidacyjny. W jego ramach instytucja reguluje dotychczasowe zobowiązania (coraz częściej można do nich zaliczyć nie tylko kredyty bankowe, ale również zadłużenie kart kredytowych, pożyczki w parabankach), a następnie ustalany jest nowy harmonogram spłaty, uwzględniający inną liczbę rat.
  • Kredyt ratalny: często zawieraną przez konsumentów umową jest przy tym zakup ratalny różnego typu towarów i usług. Nie każdy zdaje sobie przy tym sprawę z tego, że jest to w rzeczywistości kredyt, w ramach którego bank finansuje transakcję, a następnie konsument spłaca pożyczkę w ratach. Zazwyczaj wiąże się to również z koniecznością ponoszenia innych opłat, w tym oprocentowania.

Karta płatnicza a kredyt

Warto mieć również świadomość, że niektóre rodzaje kredytów są powiązane z kartami płatniczymi, które większość z nas posiada w portfelu. Dotyczy to zwłaszcza karty kredytowej, w ramach której możliwe jest dysponowanie należącymi do banku środkami do wysokości przyznanego limitu. Dodatkową zaletą tego rodzaju kredytu jest możliwość uniknięcia jakichkolwiek kosztów, jeżeli zadłużenie zostanie spłacone w wynoszącym kilkadziesiąt dni okresie bezodsetkowym. W przeciwnym wypadku konsument będzie musiał się natomiast liczyć z oprocentowaną pożyczką. Pewnym rodzajem kredytu bankowego jest również limit w rachunku, czyli popularny debet. W jego ramach konsument zyskuje dostęp do dodatkowych środków po wykorzystaniu dostępnej na rachunku puli.

Komentarze (0)