Parabanki: czym jest parabank i kiedy warto z nim współpracować?

Parabanki: czym jest parabank i kiedy warto z nim współpracować?

05.05.2021 (16:05) Paweł Łaniewski Komentuj teraz!

Otrzymanie kredytu to często bardzo poważne wyzwanie. Na rynku obecnych jest wiele podmiotów, w tym również firmy pożyczkowe, czyli popularne parabanki. Warto dowiedzieć się, czym są i jak można uzyskać dzięki nim środki.

Rynek usług kredytowych i pożyczkowych przeżywa okres bardzo intensywnego rozwoju. Nic w tym dziwnego: wraz z polepszającą się sytuacją rosną również oczekiwania i potrzeby konsumpcyjne. Te nie zawsze udaje się przy tym zaspokoić ze środków znajdujących się już w domowym budżecie. Źródła dodatkowej gotówki są przy tym bardzo rozbudowane. Z jednej strony do dyspozycji pozostaje oczywiście oferta banków i udzielanych przez nie kredytów. Z drugiej coraz większą popularnością cieszą się pożyczki pozabankowe oferowane przez firmy pożyczkowe, czyli tak zwane parabanki. Ich propozycje są przy tym silnie zróżnicowane. Warto wobec tego dowiedzieć się więcej na ich temat i nauczyć się świadomego korzystania z pożyczek na raty oraz chwilówek.

Parabanki: czym są?

Działalność aktywnych na rynku banków jest ściśle regulowana. Podstawowym dokumentem jest przy tym Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Decyduje ona między innymi o tym, w jaki sposób powinny funkcjonować oraz definiuje rozbudowany system mający na celu kontrolę i stabilizację całego systemu bankowego. Równocześnie jednak rozwija się sieć instytucji regulowanych przez inne akty prawne i działające na innych zasadach. Tak zwane parabanki to najczęściej prywatne firmy, które skupiają się na usługach podobnych do tych, jakie oferują banki. Można więc zaliczyć do ich grona m.in.:

 • Wydawców niebankowych kart płatniczych,
 • Firmy zajmujące się inwestycjami kapitałowymi,
 • Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
 • Przedsiębiorców przyjmujących okresowe opłaty od klientów,
 • Podmioty skupione na działalności pożyczkowej.

W powszechnym rozumieniu określenie „parabank” odnosi się najczęściej do tej ostatniej kategorii. Parabank to wobec tego w większości przypadków firma pożyczkowa, która skupia się na udzielaniu konsumentom i przedsiębiorcom różnego typu pożyczek.

Rodzaje pożyczek w parabanku

Szczególną popularnością cieszą się zwłaszcza udzielane przez parabanki pożyczki. Największy udział w rynku mają przy tym produkty adresowane do konsumentów. Te można w dużym uproszczeniu podzielić na dwa rodzaje:

 • Chwilówki: to krótkoterminowe pożyczki oferowane przez parabanki. Zazwyczaj okres spłaty wynosi maksymalnie kilka miesięcy, a zobowiązanie (powiększone o dodatkowe koszty) jest spłacane w formie jednorazowej płatności.
 • Pożyczki ratalne: równolegle parabanki udzielają również pożyczek ratalnych, które przypominają produkty kredytowe dostępne w ofercie banków, takie jak kredyty gotówkowe. Konsument zaciąga więc pożyczkę, którą spłaca przez oznaczony w umowie okres, regulując przy tym miesięczne raty.

Oferta parabanków jest przy tym bardzo zróżnicowana, a sam rynek bardzo elastyczny, co wynika w głównej mierze ze zdecydowanie bardziej liberalnych przepisów dotyczących instytucji finansowych tego typu. Wiele zależy od polityki konkretnego parabanku i profilu jego działalności.

Pożyczka w parabanku: co odróżnia ją od kredytu bankowego?

Pożyczki i kredyty to produkty, które bywają często ze sobą mylone. Nic w tym dziwnego: łączy je przede wszystkim wspólny cel, jakim jest udostępnienie środków konsumentom lub podmiotom gospodarczym. W wielu przypadkach okazuje się także, że pożyczki udzielane przez parabanki i kredyty bankowe (np. kredyt gotówkowy), których udzielaniem zajmują się banki, są bardzo podobne i korzystają z podobnych zależności prawnych (np. są uważane w świetle Ustawy o kredycie konsumenckim za kredyt konsumencki). Z drugiej strony może występować pomiędzy nimi także sporo różnic. Te dotyczą zwłaszcza potencjalnych kosztów, z którymi musi liczyć się pożyczkobiorca, oraz procedury poprzedzającej udzielenie finansowania. Banki są zobligowane do skrupulatnej weryfikacji klientów, w tym również oceny ich zdolności kredytowej. Parabanki bardzo często rezygnują natomiast z tego etapu, podejmując tym samym zdecydowanie większe ryzyko. To znajduje natomiast odzwierciedlenie w kosztach pożyczki w parabanku.

Dla kogo są pożyczki w parabankach?

Produkty udostępniane przez parabanki bardzo często umożliwiają na uzyskanie środków osobom, które w praktyce nie mogą korzystać z kredytów w banku. Może to wynikać np.:

 • Ze zbyt niskiej zdolności kredytowej: bank musi ocenić możliwości finansowe potencjalnego kredytobiorcy. Niskie zarobki, wysokie zobowiązania, a także inne kwestie mające wpływ na sytuację materialną mogą wobec tego uniemożliwić uzyskanie kredytu.
 • Wysokiego zadłużenia: banki nie udzielają nowych finansowań osobom, które borykają się z wysokim zadłużeniem. Wówczas często jedyną alternatywą pozostają parabanki.
 • Ze złej historii kredytowej: bank sięga również po historię kredytową wnioskodawcy. W tym celu wykorzystuje również raport BIK. Jeżeli więc w przeszłości miał problemy ze spłatą podjętych zobowiązań, o uzyskanie kredytu może być zdecydowanie trudniej albo może być to niemożliwe.
 • Ze względu na nieuznawane przez bank źródło dochodów: w niektórych przypadkach kredytobiorca może osiągać nawet stosunkowo wysokie wpływy, jednak bank nie zawsze będzie podchodzić tak samo do różnych źródeł dochodów. Przykładowo problem z uzyskaniem niektórych kredytów mogą mieć osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych czy część przedsiębiorców.
 • Z powodu niespełnienia innych wymogów banku: uzyskanie kredytu może wiązać się także z innymi oczekiwaniami. Te dotyczą np. wieku (zarówno minimalnego, jak i maksymalnego), stażu pracy, okresu zatrudnienia w wybranej firmie czy kwestii obowiązywania umów z pracodawcą.

We wszystkich z powyższych przypadków zdecydowanie łatwiej będzie o uzyskanie pożyczki w parabanku. Jak widać, nie zawsze musi wynikać to także z nie najlepszej sytuacji materialnej konsumenta w momencie składania wniosku.

Na co zwrócić uwagę przy pożyczce w parabanku?

Podobnie jak w przypadku kredytu gotówkowego, również porównując ze sobą oferty pożyczek ratalnych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. To od jej wysokości zależeć będą realne koszty ponoszone przez pożyczkobiorcę w skali roku. Im niższe RRSO, tym niższe wydatki związane z pożyczką. Świetnym sposobem na znalezienie najlepszej propozycji jest przy tym skorzystanie z rankingu pożyczek ratalnych, który umożliwi łatwe i szybkie odnalezienie najbardziej korzystnej oferty.

Zdolność kredytowa a parabanki

Z perspektywy kredytobiorców istotna różnica pomiędzy bankami a parabankami dotyczy zwłaszcza etapu poprzedzającego udzielenie środków. Warto mieć jednak świadomość, że segment parabanków jest bardzo rozbudowany. Choć większość aktywnych na nim podmiotów prowadzi zdecydowanie bardziej liberalna politykę dotyczącą wypłaty finansowania, jednocześnie niektóre z nich również oceniają zdolność kredytową klientów oraz współpracują z bazami takimi jak BIK, BIG czy KRD. Sama procedura może więc prezentować się w różny sposób. Wiele pożyczek w parabankach – zwłaszcza chwilówki na niewysokie kwoty – można uzyskać praktycznie od ręki, potwierdzając jedynie tożsamość z pomocą dowodu osobistego i przelewu weryfikacyjnego. Z drugiej strony pożyczki ratalne mogą również wiązać się np. ze złożeniem oświadczenia o osiąganych dochodach lub koniecznością dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę.

Komentarze (0)