Przeniesienie kredytu do innego banku: czy to Ci się opłaci?

Przeniesienie kredytu do innego banku: czy to Ci się opłaci?

11.05.2023 (09:12) Mikołaj Pasecki Komentuj teraz!

Masz długoterminowy kredyt i uważasz, że jego koszty są za wysokie? Być może chciałbyś zmienić warunki spłaty? W takim przypadku skutecznym rozwiązaniem może okazać się przeniesienie kredytu do innego banku. Wcześniej jednak trzeba dowiedzieć się, jakie formalności są z tym związane. Ponadto należy upewnić się, że przeniesienie kredytu zapewni realne oszczędności.

Jakie są możliwości przeniesienia kredytu?

Podpisując umowę o kredyt gotówkowy lub hipoteczny, zaciągamy zobowiązanie. Zasadniczo powinniśmy się z niego wywiązać w 100%, a więc po prostu spłacić kredyt w danym banku. Jednakże mamy możliwość skorzystania z takich opcji jak refinansowanie kredytu bądź konsolidacja kredytów. To pozwala nam przenieść zobowiązania finansowe do innego banku.

Przeniesienie kredytu do innego banku jest nieco pracochłonne, ale często i opłacalne. Nasza sytuacja życiowa, podobnie jak i sytuacja na rynku kredytów ciągle się przecież zmienia. Dziś to inny bank może mieć dla nas lepszą propozycję niż ten pierwotnie wybrany. Mając jakiekolwiek długoterminowe zobowiązanie kredytowe, zawsze warto zatem sprawdzić możliwość jego przeniesienia do innego kredytodawcy.

Kiedy można przenieść kredyt hipoteczny lub gotówkowy?

Poniekąd przeniesienie kredytu do innego banku jest możliwe w każdym momencie. Raczej nie ma jednak sensu decydować się na to tuż po zaciągnięciu zobowiązania. Trudno wtedy będzie bowiem znaleźć atrakcyjną propozycję. Zazwyczaj nie ma też sensu przenosić kredytu gotówkowego czy hipotecznego, gdy zobowiązanie jest już w zdecydowanej większości spłacone. W takim przypadku zyski mogą okazać się całkowicie iluzoryczne.

Rozważenie przeniesienia kredytu może być za to sensowe, gdy przykładowo spłaciliśmy już mniej więcej połowę zobowiązania. Jest całkiem prawdopodobnie, że na rynku znajdziemy ciekawą propozycję, która wymiernie poprawi warunki spłaty. Warto też mieć świadomość, że każdy kredyt możemy przenosić wielokrotnie. Zwykle jednak klienci decydują się na maksymalnie jednorazowe przeniesienie danego zobowiązania finansowego.

Co zmienia przeniesienie kredytu?

Oczywiste jest to, że przeniesienie kredytu do innego banku powoduje zmianę kredytodawcy. Modyfikacji ulegają też parametry kredytu:

 • Całkowita kwota pozostała do spłaty — obniżenie całkowitej kwoty do spłacenia to zwykle główny argument przemawiający za przeniesieniem kredytu.
 • RRSO — wraz z obniżeniem całkowitej kwoty do zapłaty z zasady obniża się parametr RRSO.
 • Wysokość miesięcznej raty — typową konsekwencją przeniesienia zobowiązania kredytowego jest uzyskanie niższej raty.
 • Okres kredytowania — w ramach przeniesienia kredytu możemy skrócić lub wydłużyć termin spłaty.
 • Typ rat — możliwe jest zamiana rat np. ze zmiennych na stałe, o ile nowy bank wyrazi na to zgodę.
 • Ubezpieczenie kredytu — przykładowo może się zdarzyć, że nowy bank, w przeciwieństwie do poprzedniego nie będzie wymagał ubezpieczenia kredytu.

Kredytodawcy wraz z refinansowaniem kredytu często oferują klientom dodatkowe usługi. Możemy się więc spodziewać, że bank zaproponuje nam np. konto oszczędnościowe.

Jak działa refinansowanie kredytu gotówkowego lub hipotecznego?

Standardowym sposobem na przeniesie zobowiązania kredytowego, jest kredyt refinansowy. Refinansowanie kredytu możemy zobrazować na następującym przykładzie.

 1. Załóżmy, że mamy kredyt gotówkowy w banku „X”.
 2. Ze względu na korzystniejsze warunki finansowe decydujemy się na kredyt refinansowy w banku „Y”.
 3. W tym momencie bank „Y” spłaca cały kredyt bankowi „X”.
 4. Równocześnie my, jako klienci zawieramy nowe zobowiązanie finansowe w banku  „Y” właśnie pod postacią nowego kredytu refinansowego.
 5. Od tego momentu kolejne raty płacimy do banku „Y”, a nie do banku „X”.

Można więc powiedzieć, że tego typu rozwiązanie polega na wcześniejszej spłacie kredytu ze środków uzyskanych w innym banku. Refinansowanie kredytu gotówkowego lub hipotecznego ma sens, gdy nowy bank przedstawi nam atrakcyjnie warunki. Przykładowo uzyskamy niższe RRSO, a pozostała kwota do spłaty zostanie pomniejszona.

Kredyty refinansowe znajdziemy w ofercie praktycznie wszystkich polskich banków. Są one oferowane między innymi przez mBank, Alior Bank, PKO BP, ING Bank Śląski, Millenium, Santander Bank Polska oraz Pekao S. A. 

Co istotne, np. przy refinansowaniu kredytu gotówkowego możemy ubiegać się o zwrot prowizji zapłaconej z góry za pierwotne zobowiązanie. Przy refinansowaniu kredytu hipotecznego z zasady nie ma potrzeby przejmowania się wkładem własnym. Wciąż jednak znaczenie dla nowego banku ma parametr LTV. 

Na czym polega konsolidacja kredytów?

Po refinansowanie kredytu sięga się, gdy chce się przenieść do innego banku jeden konkretny kredyt. Może nam jednak zależeć na tym, by przenieść kilka zobowiązań finansowych jednocześnie. Wtedy to optymalnym rozwiązaniem nierzadko okazuje się kredyt konsolidacyjny. Sposób jego działania łatwo zrozumieć na następującym przykładzie:

 1. Przypuśćmy, że mamy trzy kredyty: gotówkowy, samochodowy i ratalny w trzech różnych bankach.
 2. Zależy nam na połączeniu wszystkich zobowiązań w jedność i zgłaszamy się do jeszcze innego banku po kredyt konsolidacyjny.
 3. Nasz nowy bank spłaca wszystkie poprzednie kredyty.
 4. Od tego momentu płacimy już tylko jedną ratę miesięcznie do banku, w którym dokonaliśmy konsolidacji.

Konsolidacja kredytów zwykle pozwala uzyskać niższą miesięczną ratę, ponieważ okres kredytowania ulega wydłużeniu. Skonsolidować można praktycznie niemal każdy typ zadłużenia. Dotyczy to nie tylko kredytów gotówkowych i hipotecznych. Możliwe jest też skonsolidowanie innych kredytów, zadłużenia na karcie kredytowej, a czasem i pożyczek pozabankowych. Niemniej dokładne warunki zawsze są zależne od polityki prowadzonej przez konkretny bank.

W jaki sposób przenieść kredyt do innego banku?

Przeniesienie kredytu do innego banku powinniśmy poprzedzić zweryfikowaniem aktualnej sytuacji rynkowej. Celem jest tu znalezienie kredytodawcy, który aktualnie proponuje najkorzystniejsze warunki finansowe. Pomocne w tym zakresie są rankingi kredytowe.

Typowy przebieg przeniesienia kredytu jest następujący:

 1. Na początku powinniśmy nawiązać kontakt z bankiem, do którego chcemy przenieść kredyt.
 2. Następnie należy przygotować potrzebną dokumentację. Bank może nas poprosić zwłaszcza o umowę dotyczącą kredytu, który planujemy przenieść.
 3. Konieczne będzie złożenie wniosku o przeniesienie kredytu wraz z załącznikami wymaganymi przez kredytodawcę.
 4. Po złożeniu kompletu dokumentów bank dokona analiz i poinformuje o decyzji.
 5. Jeśli decyzja banku będzie pozytywna, to możemy zarządzić przeniesienie zobowiązania.

Nierzadko wszystko można załatwić w ciągu paru dni. Dużo zależy tu jednak od specyfiki konkretnego zobowiązania. Na ogół przeniesienie kredytu gotówkowego jest prostsze niż przeniesienie kredytu hipotecznego ze względu na mniejszą liczbę formalności.

Warunki przeniesienia kredytu

By przeniesienie kredytu okazało się możliwe, trzeba po prostu uzyskać pozytywną decyzję w nowym banku i zgodę na udzielenie kredytu. Kredytodawcy uzależniają zaś decyzję od analiz związanych ze zdolnością oraz historią kredytową.

W uproszczeniu zdolność kredytową określa się na podstawie różnicy pomiędzy naszymi miesięcznymi dochodami i wydatkami. Z kolei historia kredytowa przedstawia to, jak radziliśmy sobie ze spłatą rat kredytów do tej pory. Bank w tym celu sprawdza informacje w BIK oraz BIG. O przeniesie kredytu trudno, jeśli ma się opóźnienia w spłacie u dotychczasowego kredytodawcy.

Od czego zależny opłacalność przeniesienia kredytu?

Opłacalność przeniesienia kredytu zależy od tego, o ile uda się zmniejszyć pozostałą kwotę do zapłaty. Przykładowo w dotychczasowym banku możemy mieć do spłacenia jeszcze 30 tys. zł kredytu gotówkowego. Udajemy się więc do innego banku po ofertę refinansowania. Może się wtedy okazać, że nowy bank zaproponuje nam np. 28 tys. zł do spłaty. To by oznaczało, że przeniesienie kredytu gotówkowego przyniesie nam 2 tys. zł oszczędności.

Zdarza się jednak, że refinansowanie kredytu może przynieść znacznie mniejsze lub wręcz iluzoryczne korzyści. Przenoszenie kredytu do innego banku raczej nie ma sensu, gdyby wiązało się to z oszczędnością za poziomie kilkudziesięciu złotych.

Podczas szacowania opłacalności przenoszenia kredytu do innego kredytodawcy trzeba też uwzględnić dodatkowe koszty. Zwykle są to jednorazowe opłaty związane z formalnościami. Przykładowo bank, do którego zamierzamy przenieść zobowiązanie, może naliczyć opłatę za przygotowanie umowy kredytowej. Tymczasem przeniesienie kredytu hipotecznego będzie się wiązać z modyfikacją wpisu w księdze wieczystej. To wygeneruje opłatę na rzecz stosownego urzędu.

Czy można przenieść kredyt na drugą osobę?

Ismenie możliwość przeniesienia kredytu na kogoś innego. Przykładem jest cesja kredytu gotówkowego. W jej wyniku dalszego spłacania kredytu gotówkowego ma dokonywać ktoś inny. To rozwiązanie jest spotykane raczej rzadko. Przede wszystkim wynika to z tego, że znalezienie osoby chętnej na przyjęcie zobowiązania kredytowego bywa niemożliwe.

Jeśli jednak chcemy i mamy możliwość przeniesienia kredytu na drugą osobę, to możemy rozpocząć działania w tym kierunku. Przede wszystkim powinniśmy skontaktować się z bankiem i dowiedzieć się, o formalnościach do spełnienia. Z całą pewnością bank dokładnie sprawdzi historię i zdolność kredytową osoby, która ma przejąć zobowiązanie kredytowe.

Jak bezpiecznie przenieść kredyt do innego banku?

Nie ma żadnych podstaw, by obawiać się przeniesienia kredytu. Często jest to po prostu skuteczny sposób na istotne obniżenie kosztów kredytowych. Refinansowanie kredytu hipotecznego czy gotówkowego przebiega wedle jasnych standardów, które banki wypracowały przez lata.

De facto zainteresowanie kredytami refinansowymi i konsolidacją zadłużenia w Polsce stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Same banki mają coraz szerszą ofertę w tym zakresie i nierzadko przedstawiają klientom atrakcyjne propozycje.

Jednakże jak zawsze przy podejmowaniu decyzji finansowych należy zachować ostrożność. Nade wszystko trzeba upewnić się, czy aby na pewno przeniesienie kredytu do innego banku zapewni nam oszczędności finansowe. Powinniśmy też dokładnie sprawdzić umowę konsolidacji lub refinansowania kredytu. Szczególną uwagę zwróćmy na sekcje poświęcone opłatom. 

Jakie są alternatywy dla przeniesienia kredytu?

Przeniesienie kredytu do innego banku to nie jedyny sposób na modyfikację warunków spłaty. Możemy się też zgłosić do aktualnego kredytodawcy z wnioskiem o renegocjację warunków kredytu. Celem będzie tu np. obniżenie poziomu RRSO za kredyt hipoteczny.

Bank może być niechętny na zmianę warunków. Z jego perspektywy oznaczałoby to pogodzenie się z utratą części zysków. Z drugiej jednak strony kredytodawca może obawiać się utraty klienta. Stąd jest możliwe, że w trakcie renegocjacji warunków kredytu bank wyrazi zgodę na pewne ustępstwa. Banki są do tego skłonne zwłaszcza przy kredytach opiewających na duże kwoty oraz w przypadku klientów postrzeganych, jako kluczowi.

Przy wystarczającej zdolności kredytowej można też zaciągnąć nowe zobowiązanie na spłatę wcześniejszą spłatę aktualnych kredytów i pożyczek. W tym przypadku trzeba jednak zachować szczególną ostrożność, ze względu na tzw. spiralę zadłużenia.

Czy przeniesienie kredytu do innego banku ma sens?

Potencjalnie przeniesienie kredytu można nam w niektórych przypadkach zagwarantować zauważalne obniżenie kosztów kredytowania. Podczas refinansowania możemy też zmodyfikować warunki spłaty i np. zmienić okres kredytowania. W ten sposób możemy dostosować zobowiązanie do naszych obecnych uwarunkowań i preferencji.

Czasem jednak przeniesienie kredytu okazuje się niemożliwe. Przykładowo wniosek o refinansowanie kredytu hipotecznego może zostać odrzucony ze względu na brak wystarczającej zdolności kredytowej. 

Możliwy jest też scenariusz, w którym to przeniesienie kredytu jest możliwe jednak mało opłacalne. Na przykład refinansowanie kredytu gotówkowego w licznych przypadkach przynosi tylko symboliczne oszczędności. Trzeba też liczyć się z pojawieniem formalności do spełnienia. To, czy przeniesienie kredytu do innego banku jest opłacalne, zależy więc od naszej indywidualnej sytuacji.

Komentarze (0)