Kim jest żyrant? Na czym polega kredyt z poręczycielem?

Kim jest żyrant? Na czym polega kredyt z poręczycielem?

29.03.2021 (16:07) Paweł Łaniewski Komentuj teraz!

Czasami okazuje się, że zdolność kredytowa kredytobiorcy jest zbyt niska, aby otrzymać kredyt we wskazanej wysokości. Wówczas nieocenionym wsparciem może stać się żyrant (poręczyciel). Warto dowiedzieć się, czym jest kredyt z żyrantem, na czym polega i kto może go wziąć.

Każdy kredyt lub pożyczka to spore ryzyko dla obu stron umowy. Z jednej strony kredytobiorca musi liczyć się z obowiązkiem zwrócenia środków wraz z pozostałymi kosztami na określonych zasadach, instytucja natomiast powierza mu swoje fundusze. Zbyt liberalna polityka dotycząca udzielania finansowania może mieć więc katastrofalny wpływ na jej działalność. W tym celu banki i firmy pozabankowe korzystają z różnego typu zabezpieczeń i procedur pozwalających na skrupulatne zaznajomienie się z kondycją finansową kredytobiorcy. Jeżeli ta jest zbyt niska, uzyskanie finansowania nadal może być możliwe. Jedną z dostępnych opcji jest wykorzystanie żyranta, czyli poręczyciela, który zgodzi się na uczestniczenie w procesie udzielania kredytu. Kredyty z żyrantem lub pożyczki z żyrantem są bez wątpienia jedną z ciekawszych opcji, które mogą okazać się korzystne w określonych scenariuszach.

Żyrant: kim jest poręczyciel kredytu?

Żyrant, nazywany równie często poręczycielem lub gwarantem, to osoba, która deklaruje, że przejmie na siebie zobowiązanie zaciągane przez kredytobiorcę w sytuacji, w której ten nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. W związku z tym pełni bardzo ważną rolę w procesie udzielania kredytu lub pożyczki, ponieważ z perspektywy instytucji jest jej głównym zabezpieczeniem. Co ważne: żyrant nie uczestniczy w procesie spłaty, o ile ta odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami. Żyranci ponoszą jednak dosyć duże ryzyko, ponieważ w przypadku problemów kredytobiorcy to oni będą pociągani do odpowiedzialności w pierwszej kolejności.

Umowa może przy tym regulować, jakie są szczegółowe obowiązki żyranta i jak będzie wyglądać proces windykacji w sytuacji, w której kredytobiorca nie spłaca zadłużenia zgodnie z ustalonymi zasadami. Nie zawsze ten proces musi prezentować się w taki sam sposób. Z jednej strony poręczyciel może być pierwszą osobą, do której instytucja zwróci się w przypadku powstaniu zaległości, z drugiej – w określonych przypadkach – można zastrzec, że najpierw konieczne będzie przeprowadzenie windykacji z majątku dłużnika.

Kto może zostać żyrantem kredytu?

Choć poręczyciel zasadniczo nie zaciąga w swoim imieniu zobowiązania, musi spełnić takie same warunki jak kredytobiorca. Aby zostać żyrantem, należy więc:

  • Być osobą pełnoletnią,
  • Posiadać odpowiednią zdolność kredytową, umożliwiającą spłatę zobowiązania na wskazanych warunkach,
  • Legitymować się pozytywną historią kredytową.

Wobec tego, wybierając poręczyciela, należy przede wszystkim skupić się na jego wiarygodności w oczach instytucji. Poza tym jest to również poważna deklaracja, więc taka osoba musi liczyć się ze znacznym ryzykiem, jakie na siebie bierze.

Ryzyko ponoszone przez żyranta

Poręczyciel ponosi znaczne ryzyko związane z zaniechaniem regulowania płatności przez kredytobiorcę. W takiej sytuacji bank zwróci się w pierwszej kolejności do niego, wobec czego to on stanie się dłużnikiem instytucji. Należy mieć przy tym świadomość, że problemy ze spłatą przez żyranta mogą doprowadzić do takich samych trudności, z jakimi borykają się wszyscy niesolidni dłużnicy. Może wobec tego dojść nawet do windykacji komorniczej i egzekucji z majątku posiadanego przez poręczyciela.

Prawa i obowiązki żyranta

Choć z perspektywy wielu osób, które zgadzają się na pełnienie roli żyranta, jest to jedynie pewnego rodzaju formalność, należy brać pod uwagę również podstawowy obowiązek, jakim jest przejęcie spłaty zobowiązania za kredytobiorcę w sytuacji, w której ten nie będzie w stanie regulować zadłużenia zgodnie z ustaleniami banku. Przekłada się to jednak również na pewne możliwości. Przede wszystkim żyrant ma możliwość bieżącego monitorowania spłaty zadłużenia oraz otrzymywania od banku informacji o jakichkolwiek opóźnieniach czy innych problemach ze spłatą. Odpowiedzialny poręczyciel powinien wiec skrupulatnie przyglądać się sposobowi, w jaki kredytobiorca spłaca zadłużenie.

Kredyt z żyrantem: na czym polega?

Wzięcie kredytu z żyrantem to w wielu przypadkach jedyny sposób na uzyskanie finansowania. Tego rodzaju zabezpieczenie jest stosowane zwłaszcza w przypadku osób, które dysponują zbyt niską zdolnością kredytową. Wówczas możliwości finansowe żyranta znacznie redukują ryzyko ponoszone przez instytucję i pozwalają na uzyskanie finansowania. Warto mieć także świadomość, że nie zawsze bank zgodzi się na zastosowanie tej formy zabezpieczenia. Kredyt z żyrantem jest szczególnie chętnie wybierany przez osoby młode, nieposiadające zbyt wysokiej zdolności kredytowej czy bogatej historii kredytowej. Rolę poręczyciela natomiast najczęściej pełnią bliskie im osoby, np. rodzice, których zdolność kredytowa jest wystarczająca do udzielenia przez bank finansowania.

Możliwe jest także uzyskanie pożyczki z żyrantem, w tym pożyczki z żyrantem online. Udzielają ich firmy pożyczkowe. W większości przypadków uzyskanie środków będzie zdecydowanie prostsze niż w banku.

Komentarze (0)