Dla kogo przeznaczona jest lokata strukturyzowana? Ile można na niej zarobić, a ile stracić?

Dla kogo przeznaczona jest lokata strukturyzowana? Ile można na niej zarobić, a ile stracić?

24.04.2023 (11:09) Marcin Kosiński Komentuj teraz!

Lokata strukturyzowana to produkt bankowy, który łączy w sobie cechy lokaty terminowej oraz inwestowania na rynku finansowym. Jest to opcja dla osób, które chcą zaryzykować bardziej niż w przypadku tradycyjnej lokaty, ale nie tak bardzo, by samodzielnie inwestować na rynku kapitałowym. Przyjrzymy się, dla kogo przeznaczona jest lokata strukturyzowana, jak są skonstruowane takie lokaty oraz ile można na nich zarobić lub stracić.

Lokaty strukturyzowane to produkt oferowany przez większe banki, który może posiadać złożoną konstrukcję, a potencjalne zyski opierają się tylko na obietnicach banku co do przyszłych profitów. 

Czym jest lokata strukturyzowana? 

Lokata strukturyzowana to specyficzny rodzaj produktu bankowego, łączący cechy tradycyjnej lokaty i instrumentu pochodnego. Instrument pochodny, nazywany również derywatem, to rodzaj umowy finansowej, której wartość zależy od wartości innych instrumentów, takich jak kursy akcji, obligacji, indeksów giełdowych czy cen surowców.

W ramach lokaty strukturyzowanej klient wpłaca określoną sumę pieniędzy na ustalony czas, a bank inwestuje część tych środków w produkty inwestycyjne, takie jak obligacje, akcje czy surowce. Zysk zależy od osiągniętych wyników inwestycyjnych.  

Formalnie instrument ten podpada pod art. 4 ust. 1 pkt 41 prawa bankowego, jest:

 • „Przyjmowany przez bank depozyt o oznaczonym terminie zapadalności, w którym wpłacony kapitał jest w całości zwracany, a wypłata odsetek lub świadczeń dodatkowych oraz ich wysokość są uzależnione od uprzednio określonych warunków”. 

Lokaty strukturyzowane są oferowane głównie przez większe banki i są przeznaczone dla klientów poszukujących alternatywnych sposobów inwestowania oszczędności z mniejszym ryzykiem niż w przypadku bezpośredniego inwestowania w akcje czy obligacje. Należy jednak pamiętać, że lokaty strukturyzowane mają złożoną strukturę i wymagają dokładnego zrozumienia zasad ich działania przed podjęciem decyzji o inwestycji.

Jak skonstruowane są lokaty strukturyzowane?

Lokata strukturyzowana składa się z dwóch głównych składników: części bezpiecznej, będącej odpowiednikiem standardowej lokaty terminowej, oraz części inwestycyjnej, mającej na celu wygenerowanie oczekiwanego zysku, lecz związanej z większym ryzykiem. Część inwestycyjna może zawierać różne instrumenty finansowe, takie jak akcje spółek, waluty, fundusze inwestycyjne, opcje czy indeksy giełdowe, co umożliwia inwestowanie na rynkach finansowych.

Bezpieczeństwo tego rodzaju instrumentu wynika z prostej kalkulacji. Część naszych środków jest inwestowana w instrumenty niskiego ryzyka praktycznie gwarantujące zysk, a tylko niewielki procent naszych funduszy pracuje na potencjalny zysk.

Na jak długo zawiązujemy lokatę strukturyzowaną?


Czas trwania lokat strukturyzowanych zależy od warunków oferty oraz umowy zawartej z bankiem. Zazwyczaj okres ten wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. Ostateczny termin wykupu lokaty oraz jej charakterystyka powinny być jasno określone w umowie. Co się dzieje w przypadku przedterminowego zerwania takich umów?

W przypadku lokat terminowych sprawa jest prosta. Lokata jest produktem dobrowolnym i nieobowiązkowym, dlatego bank jest zobowiązany do zwrotu ulokowanych środków. Niemniej jednak likwidacja depozytu przed czasem oznacza, że tracimy część lub całość wypracowanych odsetek. W skrajnych przypadkach mogą pojawić się dodatkowe opłaty.

W przypadku lokat strukturyzowanych sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Bank gwarantuje zwrot całości zainwestowanego kapitału tylko wtedy, gdy lokata dobiegnie końca swojego terminu. Ewentualne zyski są oddzielną częścią produktu. Jeżeli zerwiemy umowę przed ostatecznym terminem, musimy liczyć się z tym, że bank nie odda nam całości zainwestowanych środków. Mogą także pojawić się dodatkowe opłaty. W związku z tym, w przypadku lokat strukturyzowanych musimy liczyć się z większym ryzykiem utraty części środków, a nie tylko potencjalnych zysków, jeśli zdecydujemy się wycofać nasze środki przed terminem zapadalności.

Czym jest okres subskrypcji?

Inaczej niż w przypadku tradycyjnych lokat, w lokatach strukturyzowanych występuje tzw. „okres subskrypcji”. Jest to czas „zapisów na lokatę„, podczas którego bank zbiera zgłoszenia od klientów zainteresowanych lokatą strukturyzowaną. Jej uruchomienie rozpoczyna się jednocześnie dla wszystkich zapisanych klientów, na identycznych warunkach. W tym czasie nasze środki mogą nie być oprocentowane lub oprocentowanie może być niższe niż w okresie inwestycji. Bank może również zastrzec sobie prawo do wydłużenia okresu subskrypcji. W tym czasie istnieje możliwość rezygnacji z lokaty strukturyzowanej bez dodatkowych kosztów, ale po rozpoczęciu okresu inwestycji taka możliwość przestaje obowiązywać.

Jakie są zalety i wady lokaty strukturyzowanej? 

Zalety lokaty strukturyzowanej:

 • Potencjalnie wyższe zyski: Lokata strukturyzowana może przynieść wyższe zyski niż standardowa lokata, ponieważ część kapitału jest inwestowana w produkty finansowe o wyższym potencjale zysku.
 • Ochrona kapitału: W przypadku lokat strukturyzowanych z zabezpieczeniem kapitału, inwestor ma gwarancję, że po upływie okresu lokaty odzyska co najmniej początkową kwotę inwestycji.
 • Dostępność: Lokaty strukturyzowane są powszechnie dostępne, a w niektórych przypadkach, banki oferują je już od stosunkowo niskich kwot inwestycyjnych.
 • Różnorodność: Lokaty strukturyzowane są dostępne w różnych wariantach, co pozwala na wybór produktu, który najlepiej odpowiada potrzebom i preferencjom inwestora.

Wady lokaty strukturyzowanej:

 • Niepewność zysków: W przeciwieństwie do lokaty terminowej, w naszym przypadku nie możemy być pewni wypracowanego zysku aż do końca trwania lokaty. j
 • Opłaty karne: Z lokat strukturyzowanych trudniej jest zrezygnować przed terminem końcowym. Wiąże się to z opłatami, takimi jak opłata manipulacyjna czy opłata za wcześniejsze wycofanie środków. 
 • Skomplikowane warunki: Lokaty strukturyzowane mogą być trudne do zrozumienia, ponieważ zazwyczaj wymagają znajomości niektórych instrumentów finansowych i ich funkcjonowania. 

Ile ryzykujemy na lokacie strukturyzowanej?

W Polsce od lat funkcjonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje ochronę depozytów w każdej instytucji bankowej do wartości 100 tysięcy euro. W przypadku lokat strukturyzowanych gwarancja BFG obejmuje tylko kapitał zdeponowany przez klienta, a nie odsetki. Jeśli chodzi o odsetki, BFG zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy są one zgodne z umową lokaty i ustalone przed spełnieniem warunków gwarancji. Warto również zwrócić uwagę na sytuacje, gdy bank jest pośrednikiem sprzedającym lokatę przez instytucje zewnętrzne. W takim przypadku ochrona w systemie gwarantowania depozytów w bankowym funduszu gwarancyjnym może nie mieć zastosowania.

Jak otworzyć lokatę strukturyzowaną? 

Proces tworzenia lokaty terminowej nie jest bardzo skomplikowany. Należy przejść przez kilka etapów:

 • Wybór banku – nie każda instytucja ma w swojej ofercie produkty strukturyzowane.
 • Zapoznanie się z warunkami lokaty – warto dokładnie przeczytać umowę i regulamin, aby zrozumieć zasady i warunki lokaty, w tym w szczególności warunki jej uruchomienia, wysokość oprocentowania oraz okres trwania lokaty. Należy skupić się na lokatach, które bazują na wskaźnikach, które rozumiemy oraz które, naszym zdaniem, mogą przynieść zysk z inwestycji na rynkach finansowych.
 • Wypełnienie formularza – po wybraniu lokaty strukturyzowanej należy wypełnić formularz, w którym podajemy swoje dane osobowe, informacje o rodzaju lokaty oraz kwotę, którą chcemy zainwestować.
 • Wpłata środków – na koniec należy dokonać wpłaty na lokatę strukturyzowaną zgodnie z instrukcjami banku.

W niektórych przypadkach konieczne może być założenie rachunku w danym banku, jeśli jeszcze nie posiadamy takiego konta.

Jak wygląda przykładowa oferta?

Posłużmy się prawdziwą ofertą Banku Millennium. 

Okres subskrypcji: 04.04.2023 r. – 27.04.2023 r.

Oprocentowanie w trakcie subskrypcji: 1,50% w skali roku

Okres inwestycji: 28.04.2023 r. – 25.04.2025 r.

Możliwe oprocentowanie za okres inwestycji: 4,2% – 29,99% w skali inwestycji

Oprocentowanie gwarantowane za okres inwestycji: 4,20% w skali inwestycji

Kwota minimalna: 10 000 zł

Rodzaj instrumentu bazowego: Indeks EURO STOXX 50, czyli indeks giełdowy grupujący 50 największych przedsiębiorstw z państw strefy euro. 

Lokata strukturyzowana a podatek od zysków kapitałowych

W Polsce, podobnie jak w przypadku tradycyjnych lokat terminowych, lokaty strukturyzowane podlegają podatkowi od zysków kapitałowych znanemu jako „podatek Belki”. Podatek ten wynosi od lat 19%. Aby obliczyć rzeczywisty zysk z lokaty, musimy od kwoty wypłaconych odsetek odjąć 19% ich wartości.

Komentarze (0)