Co to jest limit odnawialny?

aiconsmith/shutterstock

Co to jest limit odnawialny?

09.03.2023 (12:41) Marcin Kosiński Komentuj teraz!

Kredyt odnawialny jest niezwykle prostą i wygodną formą kredytu. Można też powiedzieć, że jest to dość przebiegła forma uzyskania pieniędzy, gdyż nie motywuje nas do spłaty pożyczki. Zobaczmy, czym jest limit odnawialny i czym się różni od debetu. 

Limit odnawialny jest jednym z rodzajów kredytu, który jest udzielany zwykle przez duże instytucje finansowe, najczęściej banki. Posiada on także dwie inne nazwy: kredyt odnawialny lub rzadziej używany, kredyt rewolwingowy (pochodzący z ang. “revolving credit”). Jest on zwykle ściśle powiązany z kontem bankowym. Najczęściej tego rodzaju zobowiązanie jest udzielane na okres 12 miesięcy na ściśle określoną kwotę. Nazwa „odnawialny” ma też swoje rozszerzone uzasadnienie, gdyż zwykle po tym czasie umowa jest przedłużana. Przyznanie limitu odnawialnego oraz jego wysokość powiązana jest ze zdolnością kredytową kredytobiorcy i zwykle historią, która wiąże się z jego kontem bankowym. 

Jakie są największe zalety kredytu odnawialnego?

Limit odnawialny cechuję się szeregiem zalet. Wymieńmy najważniejsze z nich:

 1. Elastyczność – można zawsze po niego sięgnąć, gdy wystąpią w naszym życiu nieprzewidziane wydatki. Po pierwsze nie ma konieczności tłumaczenia się instytucji finansowej ze sposobu wykorzystania środków. A po drugie, możemy użyć go zarówno do dokonania zakupów, jak i przelewów, albo wypłacić pieniądze w gotówce.  
 1. Łatwość udzielenia – jeżeli dysponujemy odpowiednią zdolnością kredytową, często dokumentując to dobrą historią konta, kredyt odnawialny w banku możemy dostać właściwie w ciągu kilkunastu minut. 
 1. Brak konieczności spłaty – to zaleta, ale sama w sobie dość niebezpieczna. W przypadku kredytu gotówkowego otrzymujemy dokładny harmonogram spłat i możemy przewidzieć, po jakim czasie uwolnimy się od zobowiązania. W przypadku kredytu odnawialnego bardzo łatwo jest wykorzystać przysługujący nam limit kredytowy. Bank jednocześnie w żaden sposób nie motywuje nas do spłaty całości. 

W przypadku, gdy nie jesteśmy stałym klientem, a mimo tego chcemy otrzymać limit kredytu odnawialnego, bank może zażądać od nas, poza dokumentami  potwierdzającymi tożsamość także potwierdzenie dochodów w formie np.:

 • zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu i dochodach, 
 • wyciągu z konta, na które wpływa wynagrodzenie, 
 • decyzję o przyznaniu emerytury,  

lub 

 • deklaracji podatkowej za poprzedni rok.

Jakie są największe wady kredytu odnawialnego?

 1. Na pewno jedną z największych wad jest jego wysokie oprocentowanie, czyli słynna rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO). Kredyt gotówkowy, już nie mówiąc o różnych odmianach kredytów hipotecznych, cechują się dużo niższym kosztem ostatecznym.  
 2. Dodatkowe koszty – bank naliczać może trzy rodzaje opłat za możliwość korzystania z kredytu odnawialnego: 
 • Odsetki od wartości wykorzystanego limitu, które są naliczane aż do momentu spłaty zobowiązania i niejako wyzerowania poziomu limitu. 
 • Prowizję za udzielenie kredytu, która stanowi określony procent wartości udzielonego limitu (ale niekoniecznie wykorzystanego), zwykle z minimalną kwotą ustaloną przez bank. Nie każdy bank pobiera prowizję od udzielenia kredytu, warto więc wziąć to pod uwagę przy zawieraniu tego rodzaju umowy. 
 • Coroczną prowizję za przedłużenie kredytu odnawialnego na kolejny rok.
 1. Brak konieczności zwrotu – ta zaleta jest jednocześnie wadą. Nieodpowiedzialne korzystanie z limitu odnawialnego może prowadzić do szybkiego narastania długu poprzez naliczanie comiesięcznych odsetek i corocznych prowizji. 
 2. Zależność od stóp procentowych –  odpowiedź na pytanie “ile kosztuje kredyt odnawialny” będzie ściśle powiązane z warunkami makroekonomicznymi. Jako, że kredyt odnawialny jest powiązany ze zmiennym oprocentowaniem, jego koszt może wzrosnąć na przestrzeni miesięcy w przypadku podwyżek stóp procentowych NBP. 
 3. Możliwość wypowiedzenia kredytu – limity odnawialne są zwykle udzielane na określony czas, zwykle jednego roku. Regułą jest ich automatyczne przedłużanie, ale formalnie co roku musisz na nowo ubiegać się o limit. W przypadku pozytywnej oceny zdolności kredytowej nie będzie z tym problemu, jednak w przypadku opóźnień w spłacie odsetek, bank może nie zawrzeć z nami kolejnej umowy. Wtedy koniecznym może się stać wyłożenie znaczącej kwoty. 
 4. Korzystanie z limitu odnawialnego może wpłynąć negatywnie na zdolność kredytową i ograniczyć dostępność innych form kredytowania w przyszłości.
 5. Limity odnawialne są zwykle udzielane na podstawie historii kredytowej i dochodu, co oznacza, że nie są one dostępne dla wszystkich.
 6. Korzystanie z limitu odnawialnego może zwiększyć poziom stresu i niepokoju związanego z długiem, który cały czas ciąży nam na koncie. 

Czym różni się kredyt odnawialny od debetu?

Kredyt odnawialny i debet są często mylone ze sobą, gdyż pozornie działają na podobnej zasadzie,  ale w rzeczywistości są to różne produkty finansowe. 

Debet jest powiązany z kontem bankowym i umożliwia klientowi wypłacenie środków do kwoty dostępnych na koncie. Choć w przypadku, gdy pieniądze te się skończą, uruchamiany może być limit debetowy. Tak samo, jak w przypadku kredytu odnawialnego, są pobierane od niego odsetki. 

Automatyczna spłata debetu następuje przy każdym wpłynięciu środków na konto, niezależnie od ich źródła, czy jest to wynagrodzenie od pracodawcy, czy przelew z innego rachunku. W takiej sytuacji każdy wpływ na konto automatycznie pokryje ujemne saldo wynikające z debetu. Zazwyczaj jednak spłata zobowiązania debetowego musi zostać dokonana do końca miesiąca lub podobnym terminie określonym w umowie. Debet nie jest formalnie kredytem, a usługą bankową i zwykle opiewa na drobne kwoty.  

Dodatkowo kredyt odnawialny jest zwykle zabezpieczony, co oznacza, że klient musi posiadać dobrej jakości historię kredytową lub udokumentowany dochód. W przypadku debetu nie jest to zwykle wymagane, a wiele banków oferuje debety jako podstawowe narzędzie finansowe dla każdego, kto otworzy konto bankowe.

Jak spłacić kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny to wygodny sposób na uzyskanie dodatkowych środków finansowych w krótkim czasie. Jednak tak samo, jak w przypadku każdego innego kredytu, użytkownik musi spłacić swoje zadłużenie, aby uniknąć dalszego narastania długu.

W przypadku kredytu gotówkowego warunki spłaty są jasno określone. Przy kredycie odnawialnym musimy wykazać się dużo większą samodyscypliną, jeśli chcemy zachować go pod kontrolą. 

Weźmy przykład, gdy mamy wykupiony na rachunku bankowym limit o wysokości 20 tys. zł. Co roku za możliwość skorzystania z tych pieniędzy będziemy musieli zapłacić parę procent tej kwoty bankowi z tytułu przedłużenia kredytu odnawialnego. Oraz dodatkowe kilkanaście (lub kilkadziesiąt) procent od  wykorzystanej kwoty limitu.  

Pierwszym krokiem w spłacie kredytu odnawialnego jest rozpisanie harmonogramu spłat.  Trzymanie się go będzie zależało tylko od nas.  Następnie, ważne jest, aby regularnie odkładać nadwyżkę środków na poczet spłaty zadłużenia. Co jakiś czas warto złożyć wniosek o obniżenie wielkości limitu. Należy wówczas skontaktować się z bankiem, aby uzyskać informacje na temat tego, jaka procedura się z tym wiąże i ewentualne opłaty.

Jeśli ktoś ma trudności z regularną spłatą kredytu odnawialnego, warto rozważyć konsolidację zadłużenia lub refinansowanie kredytu. Konsolidacja pozwala na połączenie wielu kredytów w jedno, co zwykle skutkuje niższą miesięczną ratą. Refinansowanie kredytu, z drugiej strony, polega na przeniesieniu zadłużenia do innego banku, który oferuje korzystniejsze warunki.

Podsumowując, spłata kredytu odnawialnego wymaga odpowiedzialnego podejścia i regularnego monitorowania swojego zadłużenia. Warto zrozumieć warunki kredytu i wyznaczyć cel, na który przeznaczymy pożyczone środki, a także w razie potrzeby skorzystać z różnych opcji refinansowania lub wcześniejszej spłaty zadłużenia. Dzięki temu możemy uniknąć kłopotów związanych z narastaniem długu i korzystać z kredytu odnawialnego w sposób odpowiedzialny.

Komentarze (0)